colour solutions

RIP EFI Fiery XF 7

EFI Fiery XF 7

Zaawansowane rozwiązanie do proofingu cyfrowego oraz druku wielkoformatowego.

EFI Fiery XF 7.jpg

EFI Fiery XF 7 jest najbardziej zaawansowanym technologicznie RIP-em firmy EFI, rozwijanym systematycznie od wielu lat. Podstawą jego działania jest skalowalność oraz praca w układzie klient - serwer. Wbudowane interpretery pozwalają na jednoczesne ripowanie wielu prac, zapewniając wyjątkową szybkość i efektywność działania. Rozbudowane funkcje kalibracyjne oraz zaawansowane algorytmy sterowania barwą (ICC 4, DeviceLink) stanowią gwarancję pracy z wykorzystaniem najnowszej dostępnej technologii z zakresu wykonywania cyfrowych odbitek próbnych oraz druku wielkoformatowego. Głównym modułem interpretującym prace jest FAST RIP, który stanowi implementację znanego rozwiązania EFI pracującego na setkach tysięcy urządzeń na całym świecie.

EFI Fiery XF 7 - jest rozwiązaniem modułowym, które w zależności od potrzeb, może być stopniowo rozbudowywane. Urządzeniami drukującymi sterowanymi RIP-em Fiery XF 7 są nowoczesne drukarki atramentowe lub laserowe takich firm jak OKI, EPSON, Agfa, Xerox, Seiko, Kodak, EnCad, Roland, HP lub Canon. EFI Fiery XF 7 steruje również urządzeniami drukującymi prace w dużych oraz bardzo dużych formatach - NUR, Mimaki, Inca, Mutoh, Jetrion, Vutek.

 

EFI Fiery XF 7 występuje w dwóch podstawowych wersjach użytkowych:

 

  • EFI Fiery XF 7 Proofing - rozwiązanie dedykowane do wykonywania certyfikowanych wydruków próbnych. W tej konfiguracji szczególny nacisk położono na dokładność i zgodność cyfrowego wydruku próbnego z drukiem z maszyny drukarskiej. Priorytetową rolę w tej konfiguracji odgrywa wierne oddanie szczegółów przy zachowaniu najwyższej zgodności barw. EFI Fiery XF Proofing doskonale sprawdza się zarówno przy symulacji druku offsetowego, grawiury jaki i przy symulacji druku fleksograficznego (druk CMYK+Spot Color - np. z biblioteki Pantone). Wykorzystanie EFI Fiery XF 7 Proofing pozwala zasymulować druk właściwy zgodnie z najnowszymi normami drukarskimi (ISO 12647). Wykonanie odbitki próbnej na tak wysokim poziomie stanowi doskonały wzorzec dla działów kontroli jakości, operatorów maszyn drukarskich oraz dla pracowników działów kreacji. Systemy cyfrowego wydruku próbnego oparte na oprogramowaniu EFI Fiery XF 7 posiadają certyfikat FOGRA. EFI Fiery XF 7 jest doskonałym narzędziem do poprawy jakości produkcji. Pozwala uniknąć reklamacji, strat surowca oraz czasu związanego z koniecznością wykonania poprawek i dodruku.

 

  • EFI Fiery XF 7 Production - konfiguracja uwzględniająca specyfikę pracy przy produkcji wydruków wielkoformatowych. Najwyższa szybkość wydruku, wygoda w operowaniu plikami o dużych wielkościach i formatach, optymalizacja zużycia materiałów eksploatacyjnych - to wszystko przy zachowaniu zgodności barw bardzo zbliżonej do systemów proofingu lub do maszyny drukarskiej. EFI Fiery XF 7 Production może pełnić rolę centralnego RIP-a i "kolor serwera" jednocześnie dla wielu urządzeń drukujących (symulacja jednego standardu na wielu ploterach). Cecha ta pozwala na unifikację kolorystyki prac na wielu ploterach, drukujących różnymi tuszami i na różnych podłożach.

Fiery XF 7.jpg
EFI Fiery XF 7 składa się z dwóch podstawowych elementów, które w zależności od potrzeb mogą być uzupełnione dodatkowymi elementami.

EFI Fiery XF Server

Jądrem RIP-a EFI Fiery XF jest rozwiązanie FAST RIP. W XF Server zawarte są wszystkie mechanizmy i procedury związane z interpretacją prac, rastrowaniem, profilami ICC, kolejkowaniem. XF Server jest rozwiązaniem typu "black box", do którego dostęp jest możliwy za pośrednictwem zewnętrznego modułu XF Client. Server pracuje w środowisku Windows.

 

EFI Fiery XF Command WorkStation

XF Command WorkStation - jest interfejsem użytkownika pozwalającym na sterowanie, nadzór i administrację tym co dzieje się w XF Server. XF Command WorkStation jest w pewnym sensie "stanowiskiem dowodzenia" całego systemu proofingu cyfrowego EFI Fiery XF 7. Z poziomu modułu XF - Client można dokonywać wszelkich zmian ustawień i konfiguracji RIP-a takich jak m.in. format zadruku, rozdzielczość, nafarbienie, symulacja rastra, ilość kopii, ułożenie pracy na arkuszu, rodzaj i ilość stosowanych atramentów. Moduł pozwala również na graficzne projektowanie przebiegu prac wewnątrz RIP-a (drag&drop). Przebiegi te symulują różne urządzenia drukujące takie jak maszyny offsetowe i fleksograficzne, analogowe systemy druku próbnego lub inne cyfrowe systemy proofingu. Z poziomu "Command WorkStation" zarządzamy też mechanizmami związanymi z kalibracją i zaawansowanym systemem sterowania kolorem zawartym w EFI Fiery XF. Command WorkStation jest doskonale znanym interfejsem na wszystkich systemach EFI. Zastosowanie tego modułu pozwala na unifikację i łatwość obsługi, niezależenie czy operator używa tego rozwiązania do proofingu cyfrowego, druku etykiet, plakatów czy druku wielkoformatowego. Command WorkStation posiada polską wersję językową i może być zainstalowane zarówno na Windows jak i na komputerach Apple.


 

EFI Fiery XF 2.jpg

Materiały do pobrania

formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj