Oprogramowanie

Kredyt Technologiczny

Co to jest Kredyt Technologiczny?

Za dofinansowanie inwestycji mających na celu wdrożenie Nowych Technologii odpowiedzialne jest działanie 4.3 POIG tzw. Kredyt Technologiczny. Kredyt Technologiczny służy do wsparcia ze środków unijnych inwestycji technologicznych mających na celu wdrożenie nowej technologii (stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat). Adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które inwestują w nowe technologie (patenty, licencje, usługi B+R, itp.), wykorzystywane do unowocześniania produkcji. ...więcej »