Oprogramowanie

Artykuły

Print Standarizer

X-Rite -Alwan Print Standardizer™ jedno rozwiązanie - trzy technologie, czyli standaryzacja według ISO łatwa, przyjemna i bez błędów na stoisku firmy Reprograf Unikalne rozwiązanie problemów druku, zapewniające jego stabilność, oszczędność farby, pełną kontrolę druku, maszyny, wejściowych PDF-ów oraz calkowitą potwierdzaną zgodność z normami międzynarodowymi ISO 12647.

Na rynku nie istnieje inne rozwiązanie łączące w sobie wszystkie powyższe mozliwości w formie prostej w obsłudze aplikacjo sofwarowej i automatycznego urządzenia pomiarowego.. Rozwiązanie Print Standardizer™ to efekt współpracy amerykańskiej firmy X-Rite oraz francuskiej firmy Alwan. Systém Print Standardizer™ to trzy współpracujące technologie oprogramowanie Alwan automatyczne skanujące urzadzenie pomiarowe X-Rite Intellitrax S PANTONE Goe systém System powstał w ramach współpracy teamu międzynarodowach ekspertów z branży poligraficznej, których głównym celem było ułatwienie wdrożenia wymaganej normy ISO w jak najwiąkszej ilości drukarń.

Dzięki kompleksowemu podejściu do zagadnienia standaryzacji eliminuje on błędy wynikające ze stosowania pojedynczych niekompatybilnych aplkacji softwarowych, od różnych producentów na różnych etapach produkcji: w przygotowalni, w produkcji płyt, w druku. W aplikacjach tych wykorzystywane są niejednolite algorytmy na przykład do obliczania korekcji przyrostu punktu. Stosowanie ręcznych urządzeń pomiarowych pozwala tylko na wybiórczy pomiar elementów kontrolnych na kilku arkuszach w ramach zlecenia.

Indywidualny sposób pomiaru jest przyczyną wielu błędów w ich iinterpretacji. Dzięki rozwiązaniu Print Standardizer™ będzie każde zlecenie opatrzone certyfikatem zgodności z ISO 12647 każde zlecenie będzie posiadało raport oparty o wymogi ISO, UGRA i FOGRA przyrząd maszyny będzie skrócony na minimum maszyna będzie ustawiana dynamicznie na podstawie pomiarów pojedynczych zleceń ustawienia maszyny będą dopasowywane do jej aktualnego stanu - technologia Dynamic PressCalibration™ technologia Alwan Dynamic DeviceLinks™ ciągła aktualizacja korekcji przyrostu punktu: po kazdym zleceniu, codziennie, co tydzień lub raz na miesąc stała kontrola balansu szarości, papieru, właściwości farby oprogramowanie jest zainstalowane w przygotowalni. Pomiar - Stała Kontrola - Certyfikacja to X-Rite-Alwan Print Standardizer™ z urządzniem Intellitrax.

 

 

Cofnij Drukuj