Nawigacja

Dotacja - Działanie 2.3

Działanie 2.3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

zestaw_logotypów_Mazowsze.JPG

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Microsoft Dynamics AX 2009

Beneficjent: Reprograf S. A., Ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

 

Całkowity koszt realizacji projektu (w PLN): 1 526 430,00

Kwota dofinansowania (w PLN): 496 400,00

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego proces zarządzania oraz zakup infrastruktury sprzętowej niezbędnej do realizacji projektu. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany dotychczasowego sposobu świadczenia usług w branży handlu maszynami poligraficznymi. Zmiany te będą dotyczyć zarówno wewnętrznego procesu zarządzania realizowanymi usługami działu handlowego i serwisowego oraz sposobu zarządzania portfelem klientów. Przyczyni się do podniesienia jakości usług oraz skrócenia czasu ich realizacji. Służyć temu będzie odpowiednio zainstalowany i wdrożony nowy system ERP.

Głównym celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP i dzięki temu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i dostosowanie go do wymogów nowoczesnego rynku, oraz zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów świadczenia usług.

 

Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie projektu:

Krzysztof Kwiatkowski – Kierownik Projektu

Email: kwiatkowski.k@reprograf.com.pl

 

Paweł Szarubka – Administracja Projektu

Email:  szarubka.p@reprograf.com.pl

 

Tel: (22) 539 40 00

Fax: (22) 539 40 10

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Opcje strony

do góry