Nawigacja

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje

"Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu - Reprograf S.A."

 

INNOWACYJNA_GOSPODARKA (2).jpg

UE EFRR_pol.jpg

 

 

 
DOTACJE NA INNOWACJE

 

Z przyjemnością informujemy, że firma REPROGRAF SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pt. "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu - Reprograf S.A. "

w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu

osi priorytetowej 6

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-328/13-00 z dnia 05.09.2014 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu:
545 000,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:
545 000,00 PLN

Wartość dofinansowania:
360 037,01 PLN

Okres realizacji:
01.01.2014 - 31.10.2015

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Paweł Szarubka
tel. 698 698 602
Email:  szarubka.p@reprograf.com.pl


INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM:

Instytucja Zarządzająca (IZ) PO IG:

  • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR): http://www.mir.gov.pl, http://www.poig.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca (IP):

  • Ministerstwo Gospodarki (MG): http://www.mg.gov.pl/

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IW):

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opcje strony

do góry