Nawigacja

Dotacje Unijne

Dotacje Unijne w latach 2007-2013

Fundusze unijne dla przedsiębiorców zabudżetowane na lata 2007-2013 są już niemal wyczerpane, co znaczy, że w roku 2012 rozdysponowane zostaną najprawdopodobniej ostatnie środki ze wspólnotowej kasy. znacznie mniej niż w latach ubiegłych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała w tym roku blisko 12 konkursów o dotacje ze środków unijnych. Z szacunkowych informacji wynika, że rozdysponowanych zostało niecałe 1,6 mld zł.

Wartość przyznanych firmom dotacji w 2010 roku przekroczyła 5 mld zł, natomiast dwa lata temu tylko na jeden rodzaj wsparcia - granty na inwestycje w najnowocześniejsze na świecie technologie - PARP przeznaczył aż 4 mld zł. Obecnie, w kręgu zainteresowań przedsiębiorców znajdują się także tzw. programy regionalne. Możliwość skorzystania z programów zależała będzie od tego, w którym województwie zrealizowana zostanie inwestycja, ponieważ niektóre z nich zakończyły już nabór wniosków w tym roku (m.in. woj. łódzkie i małopolskie). Kilka konkursów nadal jest planowanych do uruchomienia lub też aktualnie są uruchomione (m.in. 1.2.4 w woj. śląskim i 1.2 w woj. pomorskim).

Dodatkową szansą jest transza 512 mln euro, która w styczniu została podzielona pomiędzy województwa. Jest to nagroda za szybkie wydawanie funduszy unijnych lat 2007-2013. Ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia tych środków zapadnie w styczniu 2012 roku. Fundusze unijne, to jeden z najważniejszych impulsów prorozwojowych w Polsce, co więcej - odpowiadają one corocznie za wzrost PKB na poziomie 0,9-1,2%. Podział budżetu UE na lata 2014-2020 zadecyduje o kierunkach rozwoju naszego kraju na kolejną dekadę. Dlatego nie powinniśmy tracić z oczu dyskusji wokół nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Opcje strony

do góry