Nawigacja

Dotacje Unijne

Dotacje na ekologiczne maszyny

Wdrożenie innowacyjnych, energooszczędnych maszyn lub technologii, może pomóc zredukować koszty energii nawet o 30%. Tak wysokie oszczędności mogą przyczynić się nie tylko do podniesienia konkurencyjności ale również do znaczącego zwiększenia zysków drukarni.

W celu wsparcia tego typu inwestycji Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przekazał środki w wysokości 150 mln euro. Fundusze są dystrybuowane przez lokalne banki i spółki leasingowe biorące udział w programie PolSEFF (Polski Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej). Finansowanie dla „ekologicznych” inwestycji można uzyskać zarówno w formie kredytu jak i leasingu w wysokości do 1 mln euro. W przypadku inwestycji powyżej tej kwoty istnieje możliwość łączenia różnych instrumentów i źródeł finansowania.

PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Dotację w ramach programu PolSEFF mogą uzyskać mały i średnie przedsiębiorstwa, które zamierzają zainwestować, m.in. w nowe maszyny i technologie obniżające zużycie energii.

Program ten umożliwia współfinansowanie inwestycji, które pozwolą na :

  • Redukcję kosztów produkcji
  • Zwiększenie konkurencyjności i rentowności
  • Remont i modernizację aktywów
  • Podniesienie jakości produkcji

Celem programu jest nie tylko zapewnienie dofinansowania inwestycji. Emisja gazów cieplarnianych zagraża światowemu klimatowi, a Polska, jako kraj polegający w dużej mierze na energii węglowej, istotnie przyczynia się do ich emisji.

Inwestycje w energooszczędne maszyny i technologie w poligrafii są obecnie motywowane nie tylko chęcią generowania wyższych zysków firmy, ale to także odpowiedzialność za respektowanie interesów przyszłych pokoleń. Dlatego tak cieszy fakt że już pierwsze dwa przedsiębiorstwa z branży poligraficznej skorzystały z dofinansowania z programu PolSEFF.

Opcje strony

do góry