Nawigacja

Dotacje Unijne

Dotacje na informatyzację

Programem, który umożliwia pozyskanie dofinansowania na tego typu projekty jest działanie 8.2 PO IG - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

W warunkach dynamicznie wzrastającej konkurencji zarówno krajowej, jak również zagranicznej, przedsiębiorstwa z branży poligraficznej i produkcji opakowań, przyjęły za swój nadrzędny cel, stałe i intensywne dążenie do poprawy efektywności działania. Bardzo istotnym, jeśli nie najistotniejszym, sposobem osiągnięcia tego celu jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań, w szczególności szerokie wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz wiedzy na temat optymalizacji realizowanych procesów. Programem, który umożliwia pozyskanie dofinansowania na tego typu projekty jest działanie 8.2 PO IG - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". W ramach 8.2 POIG możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, optymalizujących kierowanie przedsiębiorstwami poligraficznymi na szczeblu zarządczym i operacyjnym oraz automatyzujących wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jej partnerami biznesowymi.

Działanie 8.2 PO IG nie jest dofinansowaniem prostym, co dobitnie pokazują przynależne listy rankingowe. W ramach dwóch ostatnich konkursów do działania 8.2 POIG zostało złożonych w sumie 1620 wniosków. Natomiast w wyniku oceny formalnej i merytorycznej pozytywną opinię otrzymało zaledwie 447 przedsiębiorców. Dlatego tak zauważalny jest sukces firm z branży poligraficznej i produkcji opakowań, które aktywnie i niezwykle skutecznie pozyskują wsparcie ze środków unijnych działania 8.2 POIG. Oczywiście także wiele dotacji regionalnych skierowanych jest na wspieranie inwestycji w oprogramowanie, są to m.in. działanie 2.3 RPO Województwa Mazowieckiego, IV.3 RPO łódzkiego czy też działanie 1.7 RPO lubelskiego, itp. Dzięki dofinansowaniu sięgającemu nawet 70 proc. poniesionych kosztów, drukarnie mogą zdecydować się na zakup nowoczesnych rozwiązań informatycznych, usprawniających nie tylko zarządzanie firmą, ale również elektroniczną wymianę danych z partnerami biznesowymi.

 

Opcje strony

do góry