Nawigacja

Dotacje Unijne

Dotacje Unijne w latach 2014-2020

Według projektu, nowy budżet ma zamknąć się kwotą 972,2 mld euro (wobec 925,6 mld euro na lata 2007-2013). Polska pozostanie największym beneficjentem unijnej polityki spójności i otrzyma blisko 80 mld euro, czyli ponad 12 mld euro więcej, niż w obecnej perspektywie budżetowej.

Zmienią się jednak priorytety, a także sposób wydawania pieniędzy. Nowe priorytety europejskiej polityki spójności (tzw. Europa 2020) koncentrują się wokół trzech powiązanych ze sobą kierunków, które w skrócie można streścić jako zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności oraz charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem. Dla Polski oznacza to przesunięcie strumienia unijnych pieniędzy z infrastruktury i transportu kołowego na przedsiębiorczość, "czysty" transport (m.in.: kolej) i walkę z bezrobociem.

Jest to niezwykle dobra wiadomości dla branży poligraficznej i produkcji opakowań w Polsce. Specyfiką naszej branży jest niezwykle dynamiczny postęp technologiczny oraz wyjątkowo wysoka liczba innowacyjnych i nowatorskich technologii, ale w szczególności wysoka kapitałochłonność inwestycji. Charakterystyka ta jednoznacznie wpisuje się w założenia dotychczasowej, jak i planowanej polityki spójności Unii Europejskiej.

Opcje strony

do góry