Nawigacja

Integrator Systemów

Oferta

Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. (ISP) oferuje kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych począwszy od przeprowadzenia konsultacji i analizy możliwości otrzymania dotacji unijnych, poprzez przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, aż do rozliczenia otrzymanej dotacji unijnej.

Konsultacje i analiza możliwości otrzymania dotacji

Oferujemy bezpłatne wstępne konsultacje celem określenia, czy projekt (pomysł) w ogóle kwalifikuje się do ubiegania dotacji unijnych. Po ogólnym potwierdzeniu, przeprowadzamy szczegółową analizę możliwości uzyskania dotacji, doradzamy w zakresie konstrukcji projektu i budżetu (wskazanie kosztów kwalifikowanych i  niekwalifikowanych). Ta część procesu służy ocenie szans na uzyskanie dotacji unijnej na bazie twardych danych oraz ocenie prognostycznej skuteczności złożonej aplikacji.

 • rozpoznanie potrzeb Klienta w zakresie przedmiotu dotacji
 • przekazanie Klientowi pełnej informacji na temat dostępnych programów pomocowych, możliwości pozyskania wsparcia na realizację zaplanowanych działań, procedur aplikacyjnych oraz niezbędnych dokumentów aplikacyjnych
 • dobór odpowiedniego rodzaju projektu i programu pomocowego odpowiadającego potrzebom Klienta
 • doradztwo w zaplanowaniu całości projektu
 • doradztwo przy konstruowaniu budżetu - wskazanie kosztów kwalifikowanych i  nie kwalifikowanych
 • wsparcie w uzyskaniu środków finansowania zewnętrznego

 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to część procesu, która generuje gotowy wniosek wraz z dokumentacją typu analiza finansowa, studium wykonalności, biznes plan oraz innymi, niezbędnymi do przygotowania aplikacji, załącznikami. Dokumentacja może być przygotowana od podstaw na zlecenie Klienta.

 • przygotowanie wniosku i sporządzenie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej pozyskania środków z wybranego funduszu unijnego
 • wykonanie, w zależności od wymagań programowych funduszu, analizy finansowej, studium wykonalności lub biznes planu inwestycji
 • pomoc w uzyskaniu patentów, wzorów przemysłowych oraz wyników prac badawczo - przemysłowych
 • przekazanie Klientowi dodatkowych informacji o ewentualnych możliwościach zwiększenia wartości merytorycznej (punktowej projektu)

 

Rozliczanie otrzymanej dotacji

Rozliczenie otrzymanej dotacji to ostatni element działania, w trakcie którego prowadzimy bieżący nadzór nad realizacją projektu, aby wypełnić wszystkie warunki projektu. Rozliczenie kończy przygotowanie dokumentacji weryfikacyjnej dla właściwej agendy udzielającej dotacji.

 • monitorowanie procesu rozpatrywania wniosków
 • sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu
 • rozliczenie projektu - przygotowanie wniosku o płatność pośrednią, sprawozdawczą, końcową
 • pomoc w odpowiednim opisaniu FV
 • pomoc w przeprowadzeniu procedur promocji projektu (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa)

 

Obsługujemy Klientów indywidualnych, małe, średnie i duże firmy, jednostki badawczo – rozwojowe oraz jednostki naukowe z całej Polski.

Opcje strony

do góry