Nawigacja

Kredyt Technologiczny

Co to jest Kredyt Technologiczny?

Za dofinansowanie inwestycji mających na celu wdrożenie Nowych Technologii odpowiedzialne jest działanie 4.3 POIG tzw. Kredyt Technologiczny. Kredyt Technologiczny służy do wsparcia ze środków unijnych inwestycji technologicznych mających na celu wdrożenie nowej technologii (stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat). Adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które inwestują w nowe technologie (patenty, licencje, usługi B+R, itp.), wykorzystywane do unowocześniania produkcji.

Jest on udzielany przez banki komercyjne. Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca część tego kredytu w postaci tzw. premii technologicznej. Z wsparcia w ramach Kredytu Technologicznego mogą skorzystać firmy z terenu całej Polski, dlatego zainteresowanie nim jest niezwykle wysokie, zwłaszcza po ostatnich sukcesach firm z branży poligraficznej i produkcji opakowań, którym udało się pozyskać dotacje sięgające nawet 4 mln zł. Znaczący wzrost zainteresowania Kredytem Technologicznym obserwowaliśmy po zatwierdzeniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tzw. Ustawy o Kredycie Technologicznym).

Najważniejsze zmiany:

  • premia technologiczna będzie mogła wynieść do 70% poniesionych kosztów (limit wg mapy pomocy regionalnej). Dotychczas dotacja była mniejsza o 25%.
  • nowa technologia może mieć postać nieopatentowanej wiedzy technicznej. Dotychczas nowa technologia mogła mieć wyłącznie postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej.
  • inwestycja będzie mogła być rozpoczęta po dniu złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas rozpoczęcie projektu mogło nastąpić dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.

  • wysokość dotacji nie będzie już uzależniona od osiągniętych przez firmę wyników ze sprzedaży. Do tej pory premia technologiczna była wypłacana w kwocie równej kwocie faktur sprzedażowych. Po zmianach premia technologiczna będzie wypłacana jednorazowo po zakończeniu inwestycji technologicznej, bez konieczności przedstawiania faktur.

Zmiany te spowodowały ogromny wzrost zainteresowania Kredytem Technologicznym. W ramach ostatniego uruchomionego przez BGK w czerwcu 2011 r. naboru wniosków, liczba projektów złożonych już pierwszego dnia przekroczyła dostępną na ten nabór alokację. Spowodowało to konieczność zamknięcia konkursu już po dwóch dniach od daty jego rozpoczęcia. Ogółem w ramach trwającego dwa dni naboru wpłynęło 156 projektów, z tego 147 prawidłowo złożonych na kwotę dofinansowania w wysokości ok. 423,73 mln zł. Kolejny konkurs w ramach Kredytu Technologicznego zostanie uruchomiony 6 grudnia 2011 r. Zgodnie z zapowiedziami BGK, także w II kwartale 2012 r. jest planowane uruchomienie kolejnego naboru wniosków w ramach działania 4.3 POIG.

 

Opcje strony

do góry