Reprograf S.A.

http://www.reprograf.com.pl/rep/o-firmie/reprograf/11553,Materialy-poligraficzne-maszyny-drukujace-oraz-serwis-Reprograf.html
2019-07-17, 06:17

Reprograf

Materiały poligraficzne, maszyny drukujące oraz serwis - Reprograf

Reprograf to wiodący dostawca na polskim rynku poligraficznym.Jest jednym z czołowych dostawców: materiałów poligraficznych, systemów pre-pressowych, maszyn drukujących, systemów druku cyfrowego oraz maszyn wielkoformatowych.

Zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie łączenia rozwiązań cyfrowych i analogowych, a także dostarczaniem odpowiedniego oprogramowania, optymalizującego pracę drukarń. Reprograf świadczy również usługi serwisowe na terenie całego kraju.

W swej ofercie Reprograf m.in. posiada:

Druk offsetowy:

 • Pre-press: Screen- CtP
 • Epson - proofing
 • Press: Komori - maszyny drukujące
 • Post-press: Wohlenberg, MBO
 • Materiały: płyty, media

Druk cyfrowy:

 • Screen - maszyny do druku cyfrowego

Druk Wielkoformatowy:

 • Press: EFI Vutek, Mimaki
 • Software: EFI XF, Caldera
 • Colour Management: X-Rite

Druk fleksograficzny:

 • Pre-press: Screen
 • Flexo Lase
 • Rozwiązania cyfrowe:  Mimaki, Epson
 • Materiały: Asahi

Działający w Polsce od 1991 roku, Reprograf posiada siedzibę w Warszawie oraz 5 lokalizacji na terenie całego kraju, w których pracuje łącznie ponad osiemdziesięciu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Od czasu założenia firma zmieniała się nie tylko na zewnątrz inwestując w nowe biura, własne magazyny oraz wzmacniając flotę samochodową. Chcąc obsługiwać kompleksowo swoich klientów w myśl hasła „Od nas oczekuj więcej” wzmacniała swoją kadrę pracowniczą i pozyskiwała kolejnych dostawców.

 

Reprograf S.A.

01-141 Warszawa, ul. Wolska 88
NIP: 527-22-63-265
KRS: 0000303652

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 6.500.000,00 zł wpłacony w całości

Opcje strony