Nawigacja

Trueflow

Co to jest Trueflow?

Trueflow to hasło bardzo ogólne dla workflow Screen’a. Powiązanych jest z nim wiele modułów, koncepcji, środowisk, funkcji, narzędzi i technologii, takich jak na przykład Trueflownet, Trueflow SE Rite, Ritecontrol, Flatworker, EQUIOS, workflow hybrydowy, Riteapprove, Spekta, Multi-screening, konwersja z RGB do CMYK, workflow RBG/PDF, VDP, PDF/VT, kontrola jakości barwy, proofing, JDF, JMF, Recipe, POD, CtP, MIS, CMS, Web 2Print, Press, Postpress.

Trueflow służy poprawie jakości druku, zmniejszeniu ilości odpadów, ułatwia pracę przygotowalni, operatorów maszyn, księgowości, logistyki. Działa automatycznie, dając użytkownikom możliwość kontroli i ingerencji w tok działań za pomocą współczesnych narzędzi takich jak zwykła przeglądarka internetowa. Znajduje zastosowanie w druku komercyjnym, gazetowym, na żądanie, druku książek i podręczników.

e_equiosnet.jpg

Trueflow w założeniu jest niezależny od urządzeń wykonawczych, występujących na rynek produkcji druku. Tu pojawia się hasło EQUIOSNET oznaczające zainicjowaną przez Screen’a współpracę wielu firm, mającą wypracować koncepcję workflow jako lekarstwa na dramatyczne zmiany obserwowane od kilku lat na rynku usług poligraficznych. Dziś zmiany te polegają nie tylko na przejściu z masowej produkcji na niskonakładowy druk personalizowany, lecz także na powiązaniu produkcji i kontroli druku z mediami występującymi tylko w postaci cyfrowej typu e-book i obsługującymi je urządzeniami czytającymi (np. iPad’y, tablety). Dzięki współpracy EQUIOSNET stanie się czymś znacznie więcej niż tylko workflow będącym kombinacją CtP i POD. Założeniem programu jest umożliwienie kompleksowej automatyzacji wszystkiego: od pulpitu klienta aż po obróbkę wykończeniową. Jest to możliwe dzięki współpracy partnerskiej w różnych dziedzinach przemysłu poligraficznego i nie tylko. Program jest nastawiony na rozwiązania, które wyeliminują błędy tzw. czynnika ludzkiego, skrócą cykle i zoptymalizują procesy produkcyjne. Jednym z elementów EQUIOSNET Partnership Program jest otwarty standardowy interfejs udostępniony dla partnerów w celu umożliwienia połączenia ich produktów z workflow Screen’a.

e_equiosnetpsp.jpg

EQUIOSNET to kolejny etap na drodze do kompleksowej wszechstronnej automatyzacji procesów zachodzących w drukarni, umożliwiający szeroko zakrojoną współpracę Trueflow SE z wiodącymi dostawcami rozwiązań typu MIS, CMS, Web 2Print, Press, Postpress, e-books

Opcje strony

do góry