Reprograf S.A.

http://www.reprograf.com.pl/rep/produkty/misworkflow/workflow/trueflow/12166,Trueflow-SE-Rite.html
2019-07-18, 06:28

Trueflow

Trueflow SE Rite

Jest to uproszczona wersja systemu, wyposażona we wszystkie funkcje niezbędne do produkcji płyt za pomocą CTP. Posiada funkcje Hot Folder, Job Container, automatyczny trapping, impozycję i szablony impozycyjne.

Działanie operatora polega na przesunięciu pracy do Hot Folderu, co automatycznie uruchamia proces impozycji, rastrowanie i naświetlanie płyt.

Trueflow SE Rite może być rozbudowany do pełnej wersji Trueflow SE.

 

Trueflow_Rite_RGB.jpg

Opcje strony