Sprzęt

Efi - Plotery LFP

EFI VUTEk GS3250LX Pro z technologią UltraDrop

Uniwersalność, wydajność, ekonomiczność i przyjazność środowisku Realizacja większej liczby zadań, rozszerzenie oferty o nowe materiały podłożowe i redukcja kosztów eksploatacyjnych dzięki nowej drukarce EFI™ VUTEk® GS3250LX Pro z technologią UltraDrop™. Super!

Uniwersalność, wydajność, ekonomiczność i przyjazność środowisku
Realizacja większej liczby zadań, rozszerzenie oferty o nowe materiały podłożowe i redukcja kosztów eksploatacyjnych dzięki nowej drukarce EFI™ VUTEk® GS3250LX Pro z technologią UltraDrop™. Super!


PrzeglądTa uniwersalna, wydajna, ekonomiczna i przyjazna środowisku drukarka jest wyposażona m.in. w technologię LED, technologię UltraDrop™, możliwość drukowania na materiałach sztywnych i podawanych z rolki, możliwość drukowania białą farbą i jednoprzejściowego drukowania wielowarstwowego. Ekstra!


Korzyści technologii LED • Drukowanie 8-kolorowe + biała farba do zadań wysokomarżowych
 • Rozszerzony zakres obsługiwanych materiałów podłożowych z utrwalaniem światłem LED
 • Technologia UltraDrop™ umożliwia uzyskanie kropli o mniejszej wielkości, precyzyjniejszą kontrolę w głowicach drukujących z natywną wielkością 7pL i realną wielokroplową adresowalność w każdej pozycji obrazu rastrowego
 • Wysoka rozdzielczość i jakość obrazu dzięki 4-poziomowej skali szarości i 2-poziomowej gęstości farb.
 • Znakomita gładkość cieni, gradientów i przejść.
 • Wspaniała jakość tekstu w rozmiarze 4 pt, zarówno w wersji standardowej, jak i z wybraniem tła, z mniejszą liczbą artefaktów i większą wyrazistością we wszystkich trybach drukowania.
 • Możliwość jednoprzejściowego druku wielowarstwowego zapewniająca jeszcze większą opłacalność.
 • Wydłużony czas nieprzerwanej pracy i większa wydajność produkcyjna z jednoczesną redukcją wymogów konserwacyjnych dzięki błyskawicznemu włączaniu/wyłączaniu lamp LED
 • Niższe koszty eksploatacyjne dzięki zmniejszonemu poborowi energii, mniejszej liczbie elementów podlegających zużyciu i mniejszej ilości materiałów odpadowych, a wszystko to z zachowaniem stałych parametrów koloru i prostą obsługą.
 • Możliwość oferowania klientom rozwiązań w zakresie drukowania bardziej przyjaznych środowisku.
 • Gotowość do integracji z rozwiązaniami EFI™ Web-to-Print i MIS/ERP z natywną kompatybilnością ze standardem JDF.
WłaściwościTa najwyższej jakości drukarka hybrydowa z możliwością użycia płaskich arkuszy lub podawania mediów z rolki umożliwia uzyskanie nadzwyczajnej jakości obrazu, obsługę zróżnicowanych materiałów podłożowych i osiągnięcie korzyści finansowych dzięki innowacyjnej technologii utrwalania światłem LED i technologii UltraDrop™ 7pL w skali szarości.

Drukowanie 8-kolorowe + biała farba

 • Potężna technologia utrwalania światłem LED
 • Technologia UltraDrop™ 7pL w skali szarości
 • System operacyjny Orion
 • Ciągła zdolność druku i szybsza realizacja, z odstępem poniżej 5 s pomiędzy arkuszami
 • Jednoprzejściowe drukowanie wielowarstwowe
 • Standardowa funkcjonalność kolejkowania na żądanie
 • Prowadnik do precyzyjnego wyrównania umożliwiający dokładne ustawienie obrazu
 • Możliwość obsługi wielu rolek: 2 rolki 152 cm
 • Opcjonalny odwijak przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach (HDU)
 • Opcjonalne rozszerzenie stołu z kółkami samonastawnymi
 • Opcjonalne rozszerzenie stołu z regulacją wysokości
 • Opcjonalne prowadniki krawędzi materiału (MEG) do pracy z materiałami falistymi.
 • Sprzęt Fiery® proServer z procesem zarządzania kolorami i cyfrowym wspomaganiem produkcji Fiery® XF
 • Możliwość dwukierunkowej komunikacji pomiędzy rasteryzerem Fiery XF i drukarką
 • Bezproblemowa integracja z rozwiązaniami EFI™ Web-to-Print i MIS/ERP z natywną kompatybilnością ze standardem JDF
 • Program gwarancyjny Enhanced Service Program (ESP) dla drukarki, sprzętu Fiery® proServer i oprogramowania Fiery® XF

Specyfikacje

Media/obsługa

 

 • Obsługa sztywnych mediów w arkuszach o szerokości do 3,2 m i grubości do 5,08 cm
 • Możliwość obsługi wielu rolek: 2 rolki 152 cm
 • Opcjonalny odwijak przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach (HDU)
 • Opcjonalne rozszerzenie stołu z kółkami samonastawnymi
 • Opcjonalne rozszerzenie stołu z regulacją wysokości


Produkcyjność

 

 • Tryb najwyższej jakości (1000 dpi, 8 kolorów, intensywne wygładzanie) 26 m2/godz.
 • Tryb jakości POP (600 dpi/skala szarości, 8 kolorów, lekkie wygładzanie) 84 m2/godz.
 • Tryb wysokiej szybkości (600 dpi/skala szarości, Fast-4™, bez wygładzania) 223 m2/godz.

 

Parametry środowiskowe

 

 • Zasilanie sprężonym powietrzem: Maks. 100÷150 PSI przy 12 cf/m (wyłącznie suche powietrze, instalacja w obiekcie klienta)
 • W pełni zamknięta konstrukcja, z uwzględnieniem bezpieczeństwa operatora i aspektów środowiskowych
 • Temperatura: 20÷30°C
 • Wilgotność: 30÷80% (bez kondensacji)
 • Masa: 3039 kg
 • Wysokość: 167,6 cm
 • Szerokość: 630 cm
 • Głębokość: 160 cm
 • Zasilanie energią elektryczną: 3-fazowe, 20 A przy 200÷230 V lub 10 A przy 400÷460 V

 

Oryginalne farby EFI


Dostarczane w 5-litrowych pojemnikach
Pigmenty z rozszerzonej gamy CMYK do system standaryzacji kolorów Pantone
Środki dyspersyjne do pigmentów EFI zapewniają zoptymalizowaną wielkość i stężenie, a tym samym najlepszą stabilność w swojej klasie


Cyfrowe wspomaganie Fiery
EFI Fiery® proServer Premium


formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj