Sprzęt

Efi - Plotery LFP

EFI VUTEk H2000 Pro

Produkcyjna drukarka modułowa EFI™ VUTEk® H2000 Pro z technologią UltraDrop™ jest idealnym rozwiązaniem do realizacji większej liczby lukratywnych zadań w dziedzinie wielkoformatowego druku cyfrowego.

Najważniejszy jest rozwój. Drukarka jest dostępna w wielu konfiguracjach przetwarzania obrazu i drukowania. System drukowania może być dostosowany do aktualnych potrzeb biznesowych i rozszerzany po pojawieniu się nowych sposobności.


Przegląd • Rozszerzalna platforma podstawowa umożliwia realizację przyszłych potrzeb

 

 • Druk 6-kolorowy z możliwością jendoprzejściowego druku wielowarstwowego gwarantuje więcej lukratywncyh zadań i opłacalnych sposobności
 • Technologia UltraDrop umożliwia uzyskanie kropli o mniejszej wielkości, precyzyjniejszą kontrolę w głowicach drukujących z natywną wielkością 7pL i realną wielokroplową adresowalność w każdej pozycji obrazu rastrowego
 • Wysoka rozdzielczość i jakość obrazu dzięki 4-poziomowej skali szarości i 2-poziomowej gęstości farb.
 • Znakomita gładkość cieni, gradientów i przejść
 • Wspaniała jakość tekstu w rozmiarze 4 pt, zarówno w wersji standardowej, jak i z wybraniem tła, z mniejszą liczbą artefaktów i większą wyrazistością we wszystkich trybach drukowania
 • Gotowość do integracji z rozwiązaniami EFI Web-to-Print i MIS/ERP z natywną kompatybilnością ze standardem JDF
 • Opcje zwiększania osiągów i dochodowości
 • Cyfrowe wspomaganie Fiery: Sprzęt Fiery® proServer i oprogramowanie Fiery XF
 • Produkcja z roli na rolę, dzięki instalacji odwijaków i nawijaków, zwiększa wydajność i wszechstronność zastosowań w zakresie pojedynczej maszyny
 • Farba biała dostępna w konfiguracji 1- lub 2-kanałowej umożliwia szersze wykorzystanie w lukratywnych zleceniach
 • Lakier przezroczysty w konfiguracji 1-kanałowej umożliwia rozszerzenie oferty
Właściwości • Druk 6-kolorowy, z możliwością jednoprzejściowego druku wielowarstwowego
 • Technologia UltraDrop™ 7pL w skali szarości
 • Rozdzielczość rzeczywista 600 lub 1000 dpi
 • System operacyjny Orion
 • Standardowa funkcjonalność kolejkowania na żądanie
 • Opcjonalny sprzęt Fiery® proServer lub cyfrowe wspomaganie Fiery XF (DFE)
 • Opcjonalna produkcja z roli na rolę
 • Opcjonalna farba biała w konfiguracji 1- lub 2-kanałowej
 • Opcjonalny lakier przezroczysty w konfiguracji 1-kanałowej
 • Możliwość dwukierunkowej komunikacji pomiędzy opcjonalnym wspomaganiem cyfrowym Fiery XF i drukarką
 • Bezproblemowa integracja z rozwiązaniami EFI™ Web-to-Print i MIS/ERP z natywną kompatybilnością ze standardem JDF
 • Program gwarancyjny Enhanced Service Program (ESP) do Twojej drukarkiSpecyfikacjeMedia/obsługa


Obsługa sztywnych mediów w arkuszach o szerokości do 2 m i grubości do 5,08 cm
Opcjonalna produkcja z roli na rolę, z instalacją odwijaków i nawijaków

Produkcyjność


Tryb najwyższej jakości (1000 dpi, intensywne wygładzanie): 4 płyty 1,2 m x 2,4 m/godz. lub 21 m2/godz.
Tryb jakości POP (600 dpi, lekkie wygładzanie): 14 płyt 1,2 m x 2,4 m/godz. lub 66 m2/godz.
Tryb wysokiej szybkości (600 dpi, bez wygładzania): 20 płyt 1,2 m x 2,4 m/godz. lub 98 m2/godz.

Parametry środowiskowe

 

 • Zasilanie sprężonym powietrzem: Maks. 95÷145 PSI przy 4 cf/m (wyłącznie suche powietrze, instalacja w obiekcie klienta)
 • W pełni zamknięta konstrukcja, z uwzględnieniem bezpieczeństwa operatora i aspektów środowiskowych
 • Temperatura: 20÷30°C
 • Wilgotność: 30÷80% (bez kondensacji)
 • Masa maszyny: 2063,8 kg
 • Wysokość: 165,1 cm
 • Szerokość: 511 cm
 • Głębokość: 168 cm bez stołów
 • +12,7 cm odwijak
 • +12,7 cm nawijak
 • Zasilanie energią elektryczną: 3-fazowe, 60 A przy 200÷230 V


Oryginalne farby EFI


Dostarczane w 5-litrowych pojemnikach
Pigmenty z rozszerzonej gamy CMYK do systemu standaryzacji kolorów Pantone
Środki dyspersyjne do pigmentów EFI zapewniają zoptymalizowaną wielkość i stężenie, a tym samym najlepszą stabilność w swojej klasie

Cyfrowe wspomaganie Fiery
EFI Fiery® proServer SE


formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj