Sprzęt

Efi - Plotery LFP

EFI VUTEk HS125 Pro

Wyprzedź konkurencję! EFI™ VUTEk® HS125 Pro rozkręci Twoje cyfrowe przedsiębiorstwo dzięki najniższemu całkowitemu kosztowi posiadania i najwyższej wydajności.

efi_hs125pro_680x300_00_(1).jpg

Przegląd


Dzięki komercyjnej wydajności ze zwiększoną objętością produkcyjną, super-szybka drukarka VUTEk HS125 Pro do płyt płaskich z utrwalaniem światłem UV stanowi doskonały wybór dla producentów wysokonakładowych materiałów graficznych, którzy chcą rozwinąć swoje przedsiębiorstwa.


Wykorzystaj każdą grafikę jako konkurencyjną przewagę

 • Uniwersalna drukarka hybrydowa drukująca na szerokości 3,2 m na sztywnych płytach płaskich i materiałach elastycznych podawanych z rolki o grubości do
 • 5,08 cm
 • Produkcja wysokiej jakości materiałów graficznych z rozdzielczościami rzeczywistymi 600 lub 1000 dpi, z możliwością druku w skali szarości
 • Najniższy całkowity koszt posiadania w swojej klasie
 • Technologia przetwarzania informacji graficznych Pin & Cure umożliwia wysokiej jakości reprodukcję
 • Tryby ze zmiennym połyskiem bez spadku zdolności produkcyjnej
 • Opcje obsługi mediów pozwalające spełnić wszelkie wymogi biznesowe, z ładowaniem i wyładowywaniem zautomatyzowanym w 75÷100%Właściwości

 • Nawet do 125 płyt/godz. w trybie jakości produkcyjnej lub 90 płyt/godz. w trybie jakości POP
 • 8 kanałów, w tym 2 białe, z możliwością jednoprzejściowego druku wielowarstwowego
 • Rozdzielczości rzeczywiste 600 lub 1000 dpi, z możliwością druku w skali szarości
 • Standardowa funkcjonalność kolejkowania na żądanie do druku wielozadaniowego
 • Sprzęt Fiery® proServer z procesem zarządzania kolorami i rasteryzerem Fiery® XF
 • Opcje obsługi mediów pozwalające spełnić wszelkie wymogi biznesowe, z ładowaniem i wyładowywaniem zautomatyzowanym w 75÷100%
 • Możliwość dwukierunkowej komunikacji pomiędzy rasteryzerem Fiery XF i drukarką zwiększa wydajność procesu, ułatwia gromadzenie danych i pozwala na bezproblemową integrację z rozwiązaniami EFI™ Web-to-Print i MIS/ERP z natywną kompatybilnością ze standardem JDF
 • Program gwarancyjny Enhanced Service Program (ESP) dla drukarki, sprzętu Fiery proServer i oprogramowania Fiery XF
Specyfikacje


Media/obsługa

 

 • Obsługa elastycznych lub sztywnych materiałów podłożowych o szerokości do 3,2 m i grubości do 5,08 cm
 • Opcjonalne prowadniki krawędzi materiału (MEG) do pracy z materiałami falistymi
 • Zautomatyzowany stół z 6-strefowym podsysem
 • Opcjonalne prowadzenie mediów z 75÷100% automatyzacją ładowania i wyładowywania, pozwalające spełnić wszelkie oczekiwania klientów
 • Opcjonalne nawijaki z podnośnikiem

 

Produkcyjność

 • Do 125 płyt/godz. w trybie jakości produkcyjnej
 • Do 90 płyt/godz. w trybie jakości POP

 

Parametry środowiskowe

 

 • Zasilanie sprężonym powietrzem: Maks. 95÷145 PSI przy 4 cf/m (wyłącznie suche powietrze, instalacja w obiekcie klienta)
 • W pełni zamknięta konstrukcja, z uwzględnieniem bezpieczeństwa operatora i aspektów środowiskowych
 • Masa maszyny: 5900 kg
 • Wysokość: 221 cm (87")
 • Szerokość: 732 cm
 • Głębokość: 224 cm
 • Zasilanie energią elektryczną: 3-fazowe 400 V AC (80 A) do 480 V AC (60 A), 5-żyłowe (3 fazy + N + G)


Oryginalne farby EFI

 • Układ podawania farby umożliwiający 100% wykorzystanie farby bez odpadów
 • Pigmenty z rozszerzonej gamy CMYK do systemu standaryzacji kolorów Pantone
 • Środki dyspersyjne do pigmentów EFI zapewniają zoptymalizowaną wielkość i stężenie, a tym samym najlepszą stabilność w swojej klasie


Roczne wsparcie na poziomie Critical, z gwarancją odpowiedzi w terminie 8 godzin roboczych
Cyfrowe wspomaganie Fiery
EFI Fiery® proServer Premium


formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj