Sprzęt

Efi - Plotery LFP

EFI VUTEk LX3 Pro

Zmodernizuj Twoją drukarnię materiałów POP Drukarka EFI™ VUTEk® LX3 Pro została zaprojektowana pod kątem produkcyjności w druku materiałów POP i wyposażona w najnowsze rozwiązania firmy EFI.

product_product_efi_vutek_gs3lx_pro_680x300_00.jpg

PrzeglądDzięki drukarce EFI VUTEk LX3 Pro LED możesz zmodernizować Twoją drukarnię materiałów POP. Drukarka ta została zaprojektowana pod kątem wysokiej produkcyjności, wyższych nakładów druku i krótszych czasów podawania mediów, z jednoczesnym zachowaniem jakości obrazu. Uniwersalność drukarki umożliwia obsługę najszerszego zakresu mediów i zastosowań.


Promuj swoją drukarnię materiałów POP • Uniwersalna hybrydowa drukarka umożliwiająca druk na płytach płaskich lub mediach podawanych z rolki na szerokości 3,2 m na materiałach o grubości do 5,08 cm
 • Najniższy całkowity koszt posiadania w swojej klasie
 • Druk 8-kolorowy + biała farba, z możliwością druku wielowarstwowego
 • Rozdzielczość rzeczywista 600 lub 1000 dpi
 • Technologia druku 12pL w skali szarości
 • Potężna technologia LED
 • Spełnia nie tylko rosnące wymogi dotyczące wyższej jakości i krótszego czasu realizacji, ale również oferuje możliwość drukowania na nowych i unikatowych materiałach podłożowych
 • Pozwala rozwijać firmę poprzez stosowanie wysokowartościowych specjalistycznych materiałów podłożowych, umożliwiających sięgnięcie po nowe zastosowania i unikatowe, kreatywne sposobności
 • Oferuje większą jakość/spójność obrazu, zredukowaną ilość odpadów i niższe koszty energii, co przekłada się na bardziej wydajne, ekonomiczne i przyjazne środowisku rozwiązanie w zakresie drukowania
 • Standardowa funkcjonalność kolejkowania na żądanie do druku wielozadaniowego
 • Sprzęt Fiery® proServer z procesem zarządzania kolorami i rasteryzerem Fiery® XF
 • Możliwość dwukierunkowej komunikacji pomiędzy rasteryzerem Fiery XF i drukarką zwiększa wydajność procesu, ułatwia gromadzenie danych i pozwala na bezproblemową integrację z rozwiązaniami EFI™ Web-to-Print i MIS/ERP z natywną kompatybilnością ze standardem JDF
 • Program gwarancyjny Enhanced Service Program (ESP) dla drukarki, sprzętu Fiery proServer i oprogramowania Fiery XFWłaściwości • Druk 8-kolorowy + biała farba, z możliwością jednoprzejściowego drukowania wielowarstwowego
 • Rozdzielczość rzeczywista 600 lub 1000 dpi
 • Technologia druku 12pL w skali szarości
 • Potężna technologia utrwalania światłem LED
 • Ciągła zdolność druku z odstępem poniżej 5 s pomiędzy arkuszami
 • Standardowa funkcjonalność kolejkowania na żądanie do druku wielozadaniowego
 • Możliwość obsługi wielu rolek: 2 rolki 152 cm
 • Opcjonalny odwijak przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach (HDU)
 • Opcjonalne rozszerzenie stołu z kółkami samonastawnymi
 • Opcjonalna 75% automatyzacja ładowania i wyładowywania
 • Serwer Fiery® proServer z cyfrowym wspomaganiem produkcji i procesem zarządzania kolorami Fiery® XF
 • Oryginalne farby EFI dostarczane w 5-litrowych pojemnikach
 • Możliwość dwukierunkowej komunikacji pomiędzy rasteryzerem Fiery XF i drukarką
 • Bezproblemowa integracja z rozwiązaniami EFI™ Web-to-Print i MIS/ERP z natywną kompatybilnością ze standardem JDF
 • Program gwarancyjny Enhanced Service Program (ESP) dla drukarki, sprzętu Fiery® proServer i oprogramowania Fiery® XFSpecyfikacjeMedia/obsługa • Obsługa elastycznych lub sztywnych materiałów podłożowych o szerokości do 3,2 m i grubości do 5,08 cm
 • Możliwość obsługi wielu rolek: 2 rolki 152 cm
 • Opcjonalny odwijak przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach (HDU)
 • Opcjonalne rozszerzenie stołu z kółkami samonastawnymi
 • Opcjonalna 75% automatyzacja ładowania i wyładowywaniaProdukcyjność • Tryb ekspresowy: 318 m2/godz.
 • Produkcja do 94 płyt 1,2 x 2,4 m/godz.
 • Tryb produkcyjny: 215 m2/godz.
 • Produkcja do 64 płyt 1,2 x 2,4 m/godz.

 

Parametry środowiskowe • Zasilanie sprężonym powietrzem: Maks. 110÷145 PSI przy 16 cf/m (wyłącznie suche powietrze, instalacja w obiekcie klienta)
 • W pełni zamknięta konstrukcja, z uwzględnieniem bezpieczeństwa operatora i aspektów środowiskowych
 • Temperatura: 20÷30°C
 • Wilgotność: 30÷80% (bez kondensacji)
 • Masa maszyny: 3039 kg
 • Wysokość: 168 cm
 • Szerokość: 630 cm
 • Głębokość: 160 cm
 • Zasilanie energią elektryczną: 3-fazowe, 20 A przy 200÷230 V lub 10 A przy 400÷460 VOryginalne farby EFIDostarczane w 5-litrowych pojemnikach.
Pigmenty z rozszerzonej gamy CMYK do systemu standaryzacji kolorów Pantone.
Środki dyspersyjne do pigmentów EFI zapewniają zoptymalizowaną wielkość i stężenie, a tym samym najlepszą stabilność w swojej klasie.


EFI Fiery® proServer Premium


formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj