Sprzęt

Maszyny drukujące

Komori H-UV

To nowa, rewolucyjna technologia druku farbami utrwalanymi promieniowaniem UV. W odróżnieniu od klasycznego UV używamy tu specjalnych wysokoczułych farb i niskoenergetycznych suszarek UV.

Opis technologii  H-UV

Komori H-UV to połączenie zalet druku konwencjonalnego i UV: błyskawiczne suszenie wydruków, krótkie cykle produkcyjne, natychmiastowa gotowość do dalszej obróbki, możliwość drukowania na trudnych podłożach, eliminacja prószenia, łatwość uszlachetniania, odporność mechaniczna oraz połysk wydruków charakterystyczny dla technologii konwencjonalnej. Wyeliminowano w niej jednocześnie wiele wad technologii UV takich jak: wysoki koszt inwestycji, wysokie zużycie energii czy emisja szkodliwych substancji do środowiska. H-UV jest więc rozwiązaniem ekonomicznym, proekologicznym i gwarantującym wysoką jakość końcowego produktu.

Kopia H-UV_topimage.jpg

Jak to działa?

Podobnie jak w tradycyjnych systemach suszenia UV, tu również czynnikiem inicjującym cały proces jest foto-polimeryzacja uruchamiana przez promienie UV. Istotnym elementem jest fakt, że czułość wykorzystywanych tu fotoinicjatorów została dostosowana do specjalnie zaprojektowanych lamp oraz farb UV. W efekcie energia niezbędna do uruchomienia lamp UV, a w konsekwencji do pracy systemu suszenia jest tu wykorzystywana w znacznie bardziej wydajny sposób. Technologia H-UV jest energetycznie mniej więcej dwukrotnie bardziej wydajna od tradycyjnej technologii UV. Co więcej, wyeliminowano tu całkowicie ozon, który powstaje przy konwencjonalnych lampach UV. Poza aspektem ekologicznym, brak powstawania ozonu eliminuje go jako czynnik szkodliwy dla wielu metalowych elementów maszyny.

Suszarki H-UV instaluje się zwykle na wykładaniu, nad powietrznymi prowadnicami arkusza, utrzymującymi arkusz we właściwej pozycji. System nie wymaga dodatkowej przestrzeni i mieści się w standardowej konstrukcji wykładania.

 

 

Technologia H-UV sprawdza się doskonale zarówno w druku jedno- jak i dwustronnym. Przy druku dwustronnym instaluje się jedną lampę H-UV nad przewrotką, gdzie następuje suszenie pierwszej strony odbitki i na krótkim wykładaniu, gdzie poddawana suszeniu jest druga strona. Dzięki temu oszczędza się miejsce na konieczne w technologii konwencjonalnej zespoły suszące przed systemem odwracania arkusza czy też wydłużone wykładanie na końcu.

 

Korzyści z zastosowania technologii H-UV

Do największych zalet technologii H-UV należy zdecydowane skrócenie łącznego czasu, jaki jest potrzebny na obróbkę danego zlecenia. Jest to możliwe dzięki temu, że podłoża drukowe są tu natychmiast suszone we wbudowanym w maszynę drukującą systemie H-UV. Dzięki temu czynności introligatorskie mogą być wykonane niemal natychmiast po wydrukowaniu produktu. Ta możliwość stawia więc przez drukarnią mniejsze wymagania lokalowe niż ma to miejsce przy tradycyjnych sposobach suszenia. Chodzi o przestrzeń konieczną na składowanie wydrukowanych arkuszy. Ponieważ nie trzeba czekać tu na suszenie zadrukowanych arkuszy, wydzielanie takiego miejsca w drukarni nie jest konieczne. Nie jest konieczne również rezerwowanie dodatkowego czasu na schnięcie. To bardzo ważny czynnik, poza faktem, że maszyna sama w sobie również zajmuje mniej miejsca.

Istotną zaletą technologii H-UV jest także fakt, że umożliwia ona suszenie materiałów niewsiąkliwych takich jak folie i tworzywa sztuczne, nawet przy dużym stopniu pokrycia farbą. Dodatkową korzyścią dla użytkownika systemów, w których zastosowano technologię H-UV, jest podwyższona jakość końcowego produktu. Jest ona osiągana dzięki procesom bez proszkowania, co oznacza również, że linia wykorzystująca system H-UV jest przyjazna dla środowiska. Wyeliminowanie proszku ułatwia ponadto proces uszlachetniania wydruków (lakierowanie, foliowanie) podnosząc jakość końcowego produktu. Powierzchnia wydrukowanych i jednocześnie wysuszonych materiałów jest gładka i odporna mechanicznie, co czyni obróbkę postpress bardzo prostą. Systemy drukujące w których zastosowano tę technologię, przynoszą również użytkownikom oszczędność energii (zapotrzebowanie energetyczne H-UV jest około 4-krotnie niższe niż w konwencjonalnym UV) i niskie koszty eksploatacji.

Przyjazna dla środowiska, przyjazna dla użytkownika


Warto podkreślić, że wartość emisji CO2 przy zastosowaniu systemu H-UV stanowi zaledwie czwartą część emisji konwencjonalnych systemów suszenia. Koszty eksploatacji - w tym wymiany lamp - również mogą zostać obniżone dla długich okresów użytkowania. Ponieważ ilość ciepła rozpraszanego przez lampę jest niezwykle mała, a podczas suszenia arkusz rozgrzewa się zaledwie o 4–5oC (nie do 40oC, jak w klasycznych suszarkach UV), technologia ta umożliwia zapobieganie odkształcaniu się arkuszy pod wpływem temperatury. Warto wspomnieć, że pojedyncza lampa jest wystarczająca do wysuszenia 4-kolorowego wydruku. Ponieważ system H-UV jest montowany wewnątrz maszyny drukującej, zespół zasilania energią elektryczną jest zwarty i nie wymaga dodatkowej przestrzeni. Ponieważ nie wydziela on ozonu i emituje niewielkie ilości ciepła, po jego wdrożeniu nie jest wymagany specjalny układ klimatyzacji z przewodami powietrznymi ani też system odprowadzenia ozonu poza halę maszyn. Dzięki temu koszty wstępne wdrożenia technologii H-UV są znacznie niższe niż w przypadku konwencjonalnego systemu UV, a montaż jest mało obciążający dla budżetu użytkownika.


formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj