Sprzęt

Maszyny drukujące

KOMORI Lithrone S29

KOMORI Lithrone S26/S29 wyposażona jest w zaawansowane systemy automatyzacji, dzięki którym maszyna wyróżnia się najszybszą na świecie zmianą pracy.

Do nich zalicza się nowy system automatycznej zmiany płyt F-APC (pierwszy w pełni automatyczny system zmiany form drukowych w maszynach pół-formatowych), który eliminuje konieczność zaginania płyty i jest w stanie przeprowadzić zmianę czterech form drukowych w ciągu 2 minut i 30 sekund, czy w pełni zautomatyzowany system mycia cylindra dociskowego i obciągu gumowego, oraz wszystkich wałków zespołu farbowego. Unikalny system Komori pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu przy zmianie formatu w wyniku pełnej automatyzacji wszystkich procesów przygotowawczych.


komori_maszyna_drukujaca_LS629+C.JPG

 

Oprócz bardzo krótkiego czasu narządu, Lithrone S29 oferuje  możliwość narządzania się przy prędkości druku 12,000 ark/h, i maksymalną prędkość 16,000 ark/h przy powtarzalnej jakości wydruków, a także szybki system nafarbiania i odfarbiania. Wszystkie funkcje działając wspólnie sprawiają iż czas potrzebny do  wydrukowania 200 stronicowej pracy, licząc od ukończenia poprzedniej, zredukowany może być do zaledwie 6 minut.

Maszyny Lithrone serii S26/29 dostępne są w wielu różnych konfiguracjach, dając drukarzowi możliwość łączenia różnych technik druku i lakierowania, włącznie z technologią UV pozwalającą zadrukować specjalne podłoża, jak folia, plastiki czy papiery metalizowane


Nowy system automatycznej zmiany płyt (F-APC)
Lithrone S26/S29 może być wyposażony w pełni automatyczny system zmiany płyt, dzięki czemu zmiana formy drukowej zajmuje około 150 sekund. Nowy system zamykający, umożliwia szybką i bezproblemową zmianę formy drukowej na nową.

Nowa zamykająca szyna mocująca w APC
Nowa listwa w systemie F-APC pozwala na skuteczną i prostą wymianę formy drukowej. Dzięki nowemu systemowi zapinania formy drukowej na cylindrze formowym, wyeliminowany jest proces zaginania płyty. Natomiast wskutek tego, że listwa jest płaska, poprawia się dokładność pasowania i jakość wydruków, a także wzrasta produktywność maszyny.

Komorimatic
W Lithrone S29 zespoły nawilżające wyposażone są w system Komorimatic, co zapewnia stały dopływ roztworu nawilżającego na formę drukową, zwiększając zarazem jakość wydruków przy drukowaniu bez użycia alkoholu, umożliwiając minimalne użycie wody w czasie drukowania.

Automatyczne mycie obciągu gumowego i cylindra dociskowego
Program kontrolujący czyni automatyczne mycie prostym i efektywnym, a zastosowanie zwilżonego czyściwa w rolkach jest bardziej ekologiczne. Wstępnie  nasączane czyściwa eliminują środki myjące i zmniejszają zużycie czyściwa.


Podstawowe parametry
Maksymalna prędkość druku                
16 000 arkuszy/ h
Maksymalny format arkusza 530 x 750 mm
Minimalny format arkusza 200 x 360 mm
Maksymalna wielkość obrazu 520 x 736 mm
Zakres grubości podłoża 0,04 – 0,8 mm
Standardowy format płyty 
605 x 745 mm
Maksymalna wysokość stosu
Nakładak 800/1000  mm
Wykładanie 900/1100  mm
formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj