Sprzęt

Maszyny drukujące

KOMORI Lithrone S40

Maszyna Lithrone S40 zaprojektowana została jako strategiczny produkt dla każdej drukarni stawiającej sobie najwyższe wymagania. Łączy w sobie wysoką jakość wydruków z  imponującą produktywnością i możliwością pracy w środowisku cyfrowym. Jest idealnym owocem nowych technologii i doświadczenia w wyrafinowanej formie. Wprowadzona na rynek w 2003 roku stała się laureatem wielu nagród branżowych.

Maszyny Lithrone serii S łączą w sobie niewiarygodnie wysoką produktywność wynikającą z bardzo krótkiego czasu narządu i wysokich prędkości drukowania z najwyższą jakością druku. Efekt taki uzyskano przez wiele lat doświadczeń i ciągłych modyfikacji. Maszyny serii Lithrone S mimo, iż są już od lat produkowane i używane, są ciągle udoskonalane w celu dostosowania do aktualnych zapotrzebowań . Jest to realna wartość wykraczająca ponad oczekiwania i spełniająca wszystkie wymagania.


Zespół drukujący
Cylindry dociskowe i przekazujące o podwójnej średnicy. Szkieletowy cylinder przekazujący, który wykorzystuje system dysz Venturiego do prowadzenia arkusza, pozwala na wyeliminowanie problemu rysowania i brudzenia wskutek kontaktu z  cylindrem. System myjący został zmodernizowany by zredukować czas operacji i zużycie zmywacza. Zastosowanie diamentu przemysłowego w łapkach i progach przekazów  zapewnia precyzję druku oraz trwałość i niezawodność maszyny.

Zespół farbowy
Rozbudowany zespół farbowy z 20 wałkami. Precyzyjny kałamarz farbowy, którego zamknięcie i otwarcie wymaga jednego ruchu. System myjący z podwójnymi dyszami pozwala na szybsze i dokładniejsze umycie maszyny. Ruch oscylacyjny wałków nadających włącza się i wyłącza łatwo i szybko, co ułatwia pracę z trudnymi formami. Kontrola faz rozcieraczy i ustawianie punktu zerowego z pulpitu. Możliwość wsprzęglania napędu wałków. Zautomatyzowane sterowanie przepływem farby przez zespół poprzez system KHS-AI

Zespół wodny
W maszynie Lithrone S40 wyposażenie standardowe stanowi system ciągłego
nawilżania Komorimatic zbudowanego z 5 wałków. Minimalna, potrzebna ilość roztworu zwilżającego jest podawana na formę drukową zapewniając idealną jakość wydruku. Maszyna jest przystosowana zarówno do nawilżania przy użyciu alkoholu, jak i do druku bezalkoholowego. Zróżnicowane prędkości wałka nadającego i cylindra płytowego dają elekt ciągłego czyszczenia formy drukowej. Zastosowanie w zespole wodnym wałka rozcierającego oraz wałka nadającego nowego typu zapobiega powstawaniu efektu smużenia na wydruku.

Samonakładak
Precyzyjna i niezawodna głowica samonakładaka gwarantuje pewności i prostotę obsługi. W wyposażeniu znajdują się łożyska pracujące bez konieczności smarowania. Ustawienia samonakładaka mogą być zmieniane w trakcie pracy maszyny.  Wydajne, wielokierunkowe rozdmuchy z funkcją antystatyczną pozwalają skutecznie separować i podawać arkusze z różnorodnych materiałów.


Stół spływowy
Strumieniowy stół spływowy z dwiema taśmami ssącymi i kontrolą dojścia arkuszy do marek. Specjalistyczne wyposażenie do kartonów. Dwuetapowa kontrola podwójnych arkuszy z ultradźwiękowym czujnikiem nowej generacji.

Wykładanie
System transportu papieru powoduje płynne i spokojne prowadzenie arkuszy.  System   hamulców arkuszy jest automatycznie synchronizowany z prędkością pracy maszyny. Nowy system dmuchaw pozwala na bezstopniową regulację siły nadmuchu powietrza. 

Elastyczna konfiguracja
Maszyna dostępna w konfiguracji od 4 do 12 zespołów drukujących, w technologii konwencjonalnej, UV i H-UV., z zespołem lakierującym, wydłużonym wykładaniem lub podwójnym zespołem lakierującym.


Podstawowe parametry
Maksymalna prędkość druku 16 000 arkuszy/ h
Maksymalny format arkusza 720 x 1030 mm
Minimalny format arkusza                         
360 x 520 mm
Maksymalna wielkość obrazu 710 x 1020 mm
Zakres grubości podłoża 0,04 – 1,0 mm
Format płyty 800 x 1030 mm
Maksymalna wysokość stosu
Nakładak
1150/1450  mm
Wykładanie 1150/1450  mm

formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj