Sprzęt

Maszyny drukujące

KOMORI Lithrone S40 SP

Nowa maszyna Komori Lithrone S40SP SuperPerfector łączy w sobie największe zalety maszyn zwojowych i arkuszowych.

Zabrudzenia i zarysowania arkuszy nie są już problemem dzięki wyeliminowaniu cylindrów przekazujących pomiędzy zespołami i zastosowaniu unikalnego pasa transportującego, wyprowadzającego arkusze na wykładaniu. Dzięki zsynchronizowaniu prędkości pasa z prędkością ruchu arkusza w maszynie wyeliminowane zostają problemy związane z brudzeniem i zaginaniem arkuszy w stosie.

Bazując na doświadczeniach z Lithrone serii 40, maszyna posiada czytelny, intuicyjny system obsługi, eliminujący różnice pomiędzy dwiema stronami zadrukowanego arkusza. W maszynie serii LS40SP konstrukcyjnie zapewnione jest zawsze idealne pasowanie obu stron arkusza, a jednostronny margines na łapki do zadruku obu stron arkusza daje duże oszczędności papieru. Uproszczony jest także system przygotowywania form drukowych, ponieważ impozycja dla obu stron arkusza jest identyczna.

Nowy system dmuchaw został zaprojektowany tak, by można było zwiększać siłę nadmuchu powietrza na cylinder dociskowy w celu poprawienia dokładności pasowania. Uproszczono także obsługę maszyny przez dokonanie modyfikacji w ułożeniu i systemie zamykania łapek cylindrów, dzięki czemu można zmniejszyć nacisk całej listwy na arkusz.  Regulacja nadmuchu cylindra przekazującego może zostać wykonana zdalnie, poprzez jeden przycisk znajdujący się na panelu sterowania. Maszyna zaopatrzona jest również w zintegrowany system ustawiania registrów formy drukowej, dzięki czemu obraz z obu stron arkusza można ustawiać oddzielnie

 

Podstawowe parametry
Maksymalna prędkość druku 15 000 arkuszy/ h
Maksymalny format arkusza 720 x 1030 mm
Minimalny format arkusza 
360 x 560 mm
Maksymalna wielkość obrazu 710 x 1020 mm
Zakres grubości podłoża
0,04 – 0,2 mm
Format płyty    
800 x 1030 mm
Maksymalna wysokość stosu 1450  mm

formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj