Sprzęt

Maszyny drukujące

KOMORI Lithrone SX40

Maszyna zaopatrzona została w najnowsze rozwiązania techniczne firmy Komori. Lithrone SX40 w standardzie ma wyposażenie usprawniające operację zmiany zlecenia, oraz zwiększające jej produktywność. Maszyna charakteryzuje się prędkością maksymalną wynoszącą 18.000 arkuszy na godzinę, a maksymalny format arkusza zwiększony został do 750x1050mm.

W połączeniu z nowym automatycznym systemem inteligentnego pre-setingu  KHS-AI, uzyskano zmniejszenie czasu  narządu o około 35% tak, że od momentu skończenia poprzedniego zlecenia do uzyskania pierwszej poprawnej odbitki kolejnej pracy mija około 6 minut.

Nowe rozwiązania w samonakładaku
Samonakładak został przeprojektowany tak, by maszyna mogła w pełni korzystać ze zwiększenia szybkości rozpoczęcia nowej pracy zapewnianej przez system KHS-AI. Zoptymalizowano system nadmuchów  podnosząc precyzję transportu arkuszy przy minimalnym zużyciu powietrza.
Stół spływowy posiada oddzielny silnik napędowy, który elektronicznie reguluje czas dojścia arkusza do marek, a zmodyfikowany układ napędu głowicy nakładaka zapewnia pełną synchronizację przy każdej prędkości druku.

Nowe rozwiązania w zespole drukującym
Nowe ścianki boczne kałamarza farbowego wykonane obecnie z pełnego mosiądzu  gwarantują stabilność zerowania kałamarza w pełnym zakresie temperatur roboczych.. Myjkę cylindra dociskowego umieszczono pod cylindrem, dzięki czemu powiększono miejsce na  suszarki międzyzespołowe, a obciąg i wałki myte są jednocześnie przy prędkości w granicach 8,000 arkuszy na godzinę.
Szkieletowy cylinder przekazujący z systemem prowadzenia powietrza na dyszach Venturiego jest w pełni zintegrowany z systemem KHS-AI.


Zastosowanie nowych technologii na wykładaniu
Podwyższony tor transportu arkusza poprawia dostęp do elementów wykładaka i zapewnia arkuszowi płaskie dotarcie na stos. Zwiększono zakres regulacji nadmuchów, a nowe, profilowane listwy łapek  zmniejszają zawirowania powietrza podczas transportu arkusza na wykładaniu.

 

Podstawowe parametry
Maksymalna prędkość druku 18 000 arkuszy/ h
Maksymalny format arkusza 750 x 1050 mm
Minimalny format arkusza 360 x 520 mm
Maksymalna wielkość obrazu 740 x 1050 mm
Zakres grubości podłoża 0,06 – 1,0 mm
Format płyty 811 x 1055 mm
Maksymalna wysokość stosu
nakładak 1370  mm
wykładanie 1320 mm

formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj