Sprzęt

Przygotowalnia

Naświetlarka CtP Screen PlateRite 8600N-E/S/Z

Termiczne CtP obsługujące płyty max 1160 x 940 mm, naświetlające 23 płyty B1 w ciągu godziny. System idealny dla podniesienia jakości odbitki nakładowej i ogólnego zmniejszenia kosztów druku.

Termiczne CtP obsługujące płyty max 1160 x 940 mm, naświetlające 23 płyty B1 w ciągu godziny. System idealny dla podniesienia jakości odbitki nakładowej i ogólnego zmniejszenia kosztów druku.

screen_naswietlarka_PlateRite_8600.jpg

Nowa generacja rodziny termicznych naświetlarek PlateRite 8000N Screen’a to udoskonalona wersja wcześniejszej serii wiodących systemów PlateRite 8000. Wiele lat doświadczeń i pozytywny oddźwięk ze strony ponad 14.000 użytkowników doprowadziły do wprowadzenia ulepszeń poprawiających parametry, ogólne właściwości użytkowe oraz jak również przyczyniły się do zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego.

Modele PlateRite 8600N-Z/S naświetlają do 23 płyt B1 (1,030 x 800 mm, 2400 dpi) w ciągu godziny.
Model PlateRite 8600N-E naświetla do 14 płyt B1 (1,030 x 800 mm, 2400 dpi) w ciągu godziny.

Szczegóły PlateRite 8600N-E/S/Z

Opcja (*) wysokiej rozdzielczości
Modele PlateRite 8800N-Z/S/E oraz PlateRite 8600N-Z opcjonalnie mogą być dodatkowo wyposażone w rozdzielczość 4,000 dpi, niezbędną dla najwyższej jakości reprodukcji grafiki i najdrobniejszego tekstu wymaganych na przykład dla druków certyfikowanych i zabezpieczonych. Ta opcja sprawia, że modele PlateRite 8800N-Z/S/E i PlateRite 8600N-Z mogą być zastosowane do wysokiej jakości druku 3D na foliach soczewkowych.
*Rozdzielczość 4,000 dpi jest standardem w przypadku modeli z rodziny PlateRite 8000N.

Wydajność (płyty 1,030 x 800 mm, rozdzielczość 2,400 dpi)

Model
Liczba promieni Ilość płyt w ciągu godziny
PlateRite 8800N-ZX 1,024 51
PlateRite 8800N-Z 512 42
PlateRite 8800N-S 512 36
PlateRite 8800N-E 512 26
PlateRite 8600N-Z 64 23
PlateRite 8600N-S 64 23
PlateRite 8600N-E 32 14
PlateRite 8300N-S 32 14
PlateRite 8300N-E 16 8

 

Zdalne monitorowanie stanu produkcji
Zdalne monitorowanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej daje możliwość stałego wglądu w stan systemu CtP oraz jego historię. Drogą e-mailową informacje mogą być przesyłane automatycznie do centrum serwisowego i wprowadzane do bazy zawierającej wszystkie dane dla serwisu i operatora, niezbędne dla utrzymania systemu CtP w stanie w gotowości produkcyjnej przez cały czas.

Stabilne obroty bębna
Rodzina PlateRite 8000N wyposażona jest w wyjątkowy mechanizm automatycznego wyważania bębna. Operator po prostu wybiera właściwą płytę, wstępnie zarejestrowaną w setupie systemu CtP, a naświetlarka automatycznie wykonuje wszystkie czynności niezbędne dla wyważenia bębna.
Rezultatem są stabilne obroty bębna dla wszystkich akceptowanych wielkości i grubości płyt.

Obszar świecenia powiększony do maksimum
Minimalny rozmiar klampów, jakie mogą być zastosowane w rodzinie PlateRite 8000 N wynosi 8 mm, dla obu krawędzi płyty (w przypadku modelu 8800N klamp krawędzi przedniej ma zaledwie 6 mm).
Uzyskany dzięki tak niewielkim rozmiarom klampów obszar drukujący jest na tyle obszerny, że płyty mogą być wykorzystane w większości maszyn drukujących.
* W przypadku wybrania opcji bez kołkowania w PlateRite 8800N, wielkości klampów mogą być jeszcze mniejsze (przednia krawędź: 5 mm, tylna krawędź: 6 mm).
Screen opracował unikalny system klampów trzymających płytę, dzięki czemu obroty bębna i szybkość świecenia mogą być wysokie. Funkcja, dzięki której pozycja klampów jest dopasowywana automatycznie, może być zastosowana do szerokiego wachlarza formatów płyt.

Doskonała precyzja pasowania
Seria PlateRite 8000N wyposażona jest w wewnętrzny system automatycznego kołkowania, ułatwiający znakomicie uzyskanie perfekcyjnego pasowania na maszynie drukującej. Płyty są perforowane przed założeniem na bęben, czyli przed jeszcze naświetlaniem. Otwory technologiczne zapewniają stałe położenie obrazu na każdej płycie, zawsze idealnie zgodne z początkiem układu współrzędnych systemu naświetlania. Jeśli do tego wykonywane jest kołkowanie przeznaczone dla maszyny drukującej, wówczas pasowanie jest perfekcyjne. To pomaga wyeliminować błędy w położeniu obrazu na płycie spowodowane niewłaściwym jej ułożeniem lun/i przycięciem jej krawędzi.
Tak przygotowane i naświetlone płyty od razu mogą być zakładane na cylindry formowe maszyny.
Zastosowanie wewnętrznych systemów kołkowania zaoszczędza czas eliminując konieczność kołkowania po naświetlaniu, które w dodatku jest mniej precyzyjne, skraca czas narządzania przyczyniając się do zwiększenia wydajności drukarni i jest podstawą do uzyskania doskonałej odbitki nakładowej.

Do 8 indywidualnych jednostek kołkujących może być zainstalowanych w każdym z systemów rodziny PlateRite 8000N, zależnie od wielkości płyty i typu maszyny drukującej.

Możliwości rozbudowy podstawowej konfiguracji systemu CtP
Modele PlateRite 8800N/8600N/8300N posiadają szereg podzespołów/modułów, które mogą być wymienione w celu podniesienia do wyższego modelu. Dotyczy to zwłaszcza wydajności, która może być optymalizowana w zależności od wymagań i możliwości produkcyjnych.

Szybka ocena sprawności systemu
Wszystkie modele rodziny PlateRite 8000N standardowo wyposażone są w sygnalizatory świetlne, umieszczone na wierzchu obudowy, informujące o stanie systemu. Opcjonalnie możliwe jest zamontowanie widocznych z daleka dodatkowych sygnalizatorów w postaci wieżyczki.

Produkty związane z PlateRite 8600N-E/S/Z


  1. Automatyczny podajnik jednokasetowy SA-L8800N-ZX/8800N (opcja)
    Jednokasetowy podajnik automatyczny SA-L 8800N-ZX/8800N mieści do 100 płyt. Papier przekładkowy jest automatyczne zdejmowany i wyrzucany usuwany na zewnątrz. Podczas wszystkich czynności związanych z podawaniem i transportem delikatna emulsja płyty, jak również jej cała powierzchnia i krawędzie, są cały czas chronione. Ręczne podawanie płyt również jest możliwe, umożliwiając naświetlanie prac na płytach innego formatu niż te załadowane do kasety podanika.
  2. Wielokasetowy podajnik automatyczny MA-L8800N-ZX/8800N (opcja)
    Wielokasetowy podajnik MA-L8800ZX/8800N umożliwia pełną automatyzację procesów zmiany i podawania płyt. Jest instalowany jako moduł dodatkowy do podajnika jednokasetowego. Standardowo posiada 3 kasety, może być ich w sumie 5, każda po 100 płyt, co w sumie zapewnia bezobsługową pracę na 500 płytach. Każda z kaset zawierać może płyty innego formatu.
  3. Uniwersalny most AT-M8001
    Most AT-M8001 łączy stsem PlateRite 8000N z kilkoma wywoływarkami. Pozwala to na naświetlanie na przykład płyt wymagających dwu zupełnie różnych procesów chemicznych. Możliwe jest także ustawienie całej linii produkcyjne w literę L na przykład w przypadku, gdy pomieszczenie jest za małe by cały system zmieścił się w linii prostej.

 


PlateRite 8800N-ZX
PlateRite 8800N-Z/S/E
PlateRite 8600N
PlateRite 8300N
Jedna kaseta SA-L8800N-ZX SA-L8800N
3-5 kaset MA-L8800N-Z MA-L8800N
Most
Built-in Bridge AT-T8001R, AT-M8001

Materiały do pobrania

formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj