Sprzęt

Przygotowalnia

Naświetlarka CtP Screen PlateRite Ultima 36000S/SX/Z/ZX

Termiczne CtP obsługujące płyty max 2,100 x 1,600 mm z szybkością 33 płyt w ciągu godziny. Posiada możliwość naświetlania dwu mniejszych płyt jednocześnie (68 płyt B1 w ciągu godziny).

PlateRite Ultima 36000 to system CtP o wysokiej elastyczności i wydajności, obsługujący wiele formatów płyt, max 2,100 x 1,600 mm z szybkością 33 płyt w ciągu godziny,  zaś format B1 nawet do 68 płyt w ciągu godziny. Te możliwości sprawiają, że systemy te są idealne dla arkuszowych i rolowych maszyn offsetowych, stanowiących podstawę produkcji wydawnictw komercyjnych, magazynów, książek, opakowań.

 

screen_naswietlarka_PlateRite_36000.jpg

Ponadto, dzięki możliwości jednoczesnego naświetlania dwu płyt B1, te właśnie systemy CtP są najbardziej efektywne, najszybsze, idealne dla wielokolorowych maszyn offsetowych z przewrotką. Cały komplet, z kołkowaniem włącznie, płyt formatu B1 dla maszyny 12-kolorowej jest produkowany w ciągu zaledwie 10 minut.

Nowej generacji głowica GLV™ generuje 512 lub 1024 promieni, sprawdzona technologia laserowa gwarantuje doskonałą jakość punktów drukujących.
Systemy PlateRite Ultima 24000 i 36000 wyposażone są w taki sam wysoki poziom automatyzacji, który sprawił, że systemy CtP Screen’a należą do najpopularniejszych na świecie. Przy płytach wielkiego formatu wewnętrzne kołkowanie jest szczególnie ważne ze względu na precyzję pasowania i Screen oferuje tę unikalną cechę jako standard w swoich systemach wielkiego formatu. Wewnętrzne kołkowanie pozwala zaoszczędzić kilkaset godzin pracy maszyny drukującej w skali całego roku.

 

Technologia przyspieszająca wydajność


Wielki format
PlateRite Ultima 36000 obsługuje płyty max 2,100 x 1,600mm, wystarczająco duże, by wygodnie pomieścić 36 stron A4.

Zaawansowana głowica naświetlająca o 512 promieniach
Screen stosuje technologię GLV™ w rewolucyjnej głowicy, zapewniającej wysokiej jakości szybkie naświetlanie, generującej 512 indywidualnych promieni laserowych, pokrywających płytę szerokimi wstęgami, szybko, z doskonałą jakością punktów drukujących.

Głowica GLV™ imaging head with high-power laser
Technologia GLV™ (Grating Light Valve™) powstała dzięki rozwojowi technik zastosowanych w produkcji półprzewodnikowych układów scalonych wysokiej skali integracji. Dyfrakcyjna matryca GLV™ składa się z tysięcy mikroskopijnych lustrzanych pasków umieszczonych nad silikonowym podłożem. Każdy z pasków może poruszać się w dół i w górę rozpraszając lub odbijając promieniowanie laserowe padające na matrycę, wydzielając z niego dużą liczbę promieni optycznych, jednocześnie wygaszając je lub załączając. Screen stosuje wypróbowaną i sprawdzoną technologię sterowania promieniowaniem laserów wysokiej mocy, skierowanym na matrycę GLV™. Pozwala to na jednoczesne sterowanie 512 kanałami promieniowania termicznego w modelu PlateRite Ultima 36000 Taka technologia znacząco zwiększa szerokość naświetlanego obszaru przy każdym obrocie bębna, przyczyniając się do zwiększenia wydajności.
Kombinacja lasera wysokiej mocy i technologii GLV™ daje ostre, czyste punkty drukujące i sprawiając, że PlateRite Ultima 36000 zaspokaja najbardziej wyśrubowane jakościowo potrzeby klientów.

Ładowanie dwu płyt jednocześnie (opcja)
Wielkoformatowe systemy rodziny PlateRite Ultima mogą naświetlać dwie mniejsze płyty umocowane na bębnie. PlateRite Ultima 36000 obsługuje jednocześnie dwie płyty formatu 1,030 x 1,600 mm.
Innymi słowy ta naświetlarka jest idealna nie tylko dla dużych formatów, lecz także par płyt mniejszych, które mogą być naświetlane jednocześnie.
Naświetlanie parami to wyższa wydajność, mniej czynności i czasu poświęcanego zakładaniu i zdejmowaniu płyt.
Naświetlarka, wyposażona w dwie głowice GLV™, osiąga największą wydajność. Każda z głowic naświetla wówczas płyty osobno.

Automatyczne wewnętrzne kołkowanie przed naświetlaniem znacząco zwiększa precyzję pasowania
PlateRite Ultima 36000 wyposażony jest w wewnętrzny system automatycznego kołkowania ułatwiający uzyskanie perfekcyjnego pasowania na maszynie drukującej.

Płyty są automatycznie kołkowane jeszcze przed naświetlaniem, a następnie mocowane na powierzchni bębna. Otwory wybite w płytach gwarantują zawsze takie samo położenie płyty względem bębna a zatem identyczność współrzędnych względem systemu naświetlania. To sprawia, że naświetlony na płycie obraz jest niezależny od produkcyjnych nieścisłości związanych z gabarytami płyt czy też gorszą precyzją ich przycięcia. Rezultatem jest perfekcyjna dokładność pasowania. Zastosowanie opcjonalnych zespołów kołkujących (do 8 bloków może być zamontowanych i obsługiwanych), płyty po naświetleniu mogą być bezpośrednio zakładane na cylindrach formowych maszyny, bez straty czasu na dodatkowe operacje związane z ręcznym kołkowaniem. Perfekcyjne pasowanie to jeden z elementów mających istotny wpływ na jakość odbitki nakładowej i jednocześnie dramatyczne skrócenie czasu narządu maszyny i uzyskania gotowości do druku.

Automatyczne ładowanie płyt wielkiego formatu
Zakładanie większych i cięższych płyt to nie tylko dodatkowy wysiłek dla operatora, lecz także zmniejszenie efektywności linii produkcyjnej systemu CtP. Zastosowanie wielkich płyt zwiększa ryzyko mechanicznego uszkodzenia podczas zakładania i zarazem wydłużenie czasu całej operacji. Automatyczne podawanie płyt znakomicie poprawia sytuację. Dzięki automatycznym podajnikom powstaje w pełni zautomatyzowana linia do produkcji płyt.
Opcjonalny podajnik może być wyposażony w cztery kasety umożliwiając automatyczną obsługę do 300 płyt (po 75 płyt grubości 0.3 mm na każdą z kaset)
PlateRite Ultima 36000 jest także wyposażony w automatyczny stół wspomagający ręczne podawanie płyt.
Wystarczy, że operator po prostu położy płytę na pochyłej powierzchni stołu, pozostałe czynności ładowania płyty odbywają się automatycznie.


Produkty związane z PlateRite Ultima 36000S/SX/Z/ZX

  1. Jednoksetowy podajnik SA-L36000 Skid Loader
    Jednokasetowy podajnik automatyczny umożliwia operatorowi jednorazowe załadowanie całej palety płyt tego samego formatu.
  2. Automatyczny podajnik wielokasetowy MA-L36000
    Podajnik został zaprojektowany specjalnie dla PlateRite Ultima 36000Z.Wielokasetowy podajnik MA-L obsługuje 4 kasety online, każda z kaset może zawierać kasety innego formatu, w sumie do 300 płyt. Obsługiwane są płyty pojedynczo lub po dwie na raz. Papier przekładkowy jest automatycznie zdejmowany i wyrzucany poza obudowę system.

Specyfikacja:

  • Do 300 płyt (2100 x 1600 mm) online
  • Do 4 różnych formatów
  • Zdejmowanie papieru przekładkowego
  • Łatwe powtarzanie naświetlania

formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj