Sprzęt

Przygotowalnia

Naświetlarka CtP Screen PlateRite Ultima 48000/40000

Termiczne CtP obsługujące płyty największego formatu 2,900 x 1,350 mm, wystarczająco dużego by pomieścić 96 stron A4. Posiada możliwość naświetlania dwu mniejszych płyt jednocześnie.

PTRUltima48000_300.jpg

Naświetlarka CtP, obsługująca płyty największego formatu, umożliwia wykorzystanie do maksimum wydajności wielkoformatowych maszyn offsetowych drukujących z roli. W ostatnich latach w przemyśle poligraficznym zaobserwowano dążenie do zwiększania efektywności produkcji prac o dużej różnorodności i uzyskiwania szybszego zwrotu z kosztów inwestycji. Możliwość naświetlania płyt z wieloma impozycjami, pozwalająca na drukowanie z dużą szybkością jednocześnie kilku różnych prac, zwiększyła zainteresowanie rolowymi maszynami wielkiego formatu. Multiformatowe systemy PlateRite Ultima 48000 i PlateRite Ultima 40000 zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzebę wykorzystania do maksimum maszyn super wielkiego formatu. PlateRite Ultima 48000 może naświetlać płyty wielu formatów włącznie z największymi na świecie 2,900 x 1,350 mm – wystarczająco wielkimi, by pomieścić aż 96 powierzchni A4. PlateRite Ultima 40000 obsługuje płyty nieco mniejsze 2,280 x 1,600 mm obejmujące 80 powierzchni A4.


PlateRite Ultima 48000/40000 – szczegóły techniczne

Głowica naświetlająca zaawansowanej technologii GLV zwiększa wydajność
Technologia GLV™ (Grating Light Valve™) powstała dzięki rozwojowi technik zastosowanych w produkcji półprzewodnikowych układów scalonych wysokiej skali integracji. Dyfrakcyjna matryca GLV™ składa się z tysięcy mikroskopijnych lustrzanych pasków umieszczonych nad silikonowym podłożem. Każdy z pasków może poruszać się w dół i w górę rozpraszając lub odbijając promieniowanie laserowe padające na matrycę, wydzielając z niego dużą liczbę promieni optycznych, jednocześnie wygaszając je lub załączając. Screen stosuje wypróbowaną i sprawdzoną technologię sterowania promieniowaniem laserów wysokiej mocy, skierowanym na matrycę GLV™. Pozwala to na jednoczesne sterowanie 1,024 kanałami promieniowania termicznego w modelach 48000SX i 40000SX. Taka technologia znacząco zwiększa szerokość naświetlanego obszaru przy każdym obrocie bębna, przyczyniając się do zwiększenia wydajności.

Wyższa wydajność dzięki obsłudze dwu płyt jednocześnie
Zaawansowane systemy CtP PlateRite Ultima wielkiego formatu mogą jednocześnie naświetlać po dwie płyty na bębnie. Innymi słowy systemy te nadają się do naświetlania nie tylko płyt wielkich pojedynczo lecz także dwu mniejszych płyt parami. Naświetlanie dwu płyt za jednym razem zwiększa wydajność – płyty są zakładane i zdejmowane rzadziej.

Automatyczne wewnętrzne kołkowanie przed naświetlaniem znacząco zwiększa precyzję pasowania
Rodzina PlateRite Ultima wyposażona jest w wewnętrzne systemy kołkujące pomagające uzyskać perfekcyjne pasowanie na maszynie drukującej. Płyty są automatycznie kołkowane jeszcze przed naświetlaniem, a następnie mocowane na powierzchni bębna. Otwory wybite w płytach gwarantują zawsze takie samo położenie płyty względem bębna a zatem identyczność współrzędnych obrazu względem systemu naświetlania. To sprawia, że naświetlony na płycie obraz jest niezależny od produkcyjnych nieścisłości związanych z gabarytami płyt czy też gorszą precyzją ich przycięcia. Rezultatem jest perfekcyjna dokładność pasowania. Zastosowanie opcjonalnych zespołów kołkujących (do 10 bloków może być zamontowanych i obsługiwanych), płyty po naświetleniu mogą być bezpośrednio zakładane na cylindry formowe maszyny, bez straty czasu na dodatkowe operacje związane z ręcznym kołkowaniem. Perfekcyjne pasowanie to jeden z elementów mających istotny wpływ na jakość odbitki nakładowej i jednocześnie dramatyczne skrócenie czasu narządu maszyny i uzyskania gotowości do druku.

Automatyczne ładowanie płyt
Zakładanie dużych i ciężkich płyt to nie tylko dodatkowy wysiłek dla operatora, lecz także zmniejszenie efektywności linii produkcyjnej systemu CtP. Zastosowanie wielkich płyt zwiększa ryzyko mechanicznego uszkodzenia podczas zakładania i zarazem wydłużenie czasu całej operacji. Automatyczne podawanie płyt znakomicie poprawia sytuację. Systemy PlateRite Ultima 48000 oraz PlateRite Ultima 40000 mogą być instalowane z opcjonalnymi jednokasetowymi automatycznymi podajnikami SA-L 48000 Skid, SA-L 36000 Skid, lub wielokasetowymi MA-L 40000. Dzięki automatycznym podajnikom powstaje w pełni zautomatyzowana linia do produkcji płyt.

Produkty związane z PlateRite Ultima 48000/40000

  1. Automatyczne podajniki SA-L 48000 i SA-L36000 Skid
    Jednokasetowe podajniki automatyczne umożliwiają operatorowi jednorazowe załadowanie całej palety płyt tego samego formatu.
  2. Automatyczny podajnik wielokasetowy MA-L 40000
    Wielokasetowy podajnik automatyczny pozwala na załadowanie do każdej z kaset płyt innego formatu. Zaletą tego systemu jest to, że nie trzeba wymieniać kaset pomiędzy pracami, operator tylko wskazuje właściwą kasetę.
Materiały do pobrania

formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj