Sprzęt

Przygotowalnia

PlateRite HD 8900

PlateRite HD 8900 to następna generacja systemów CtP Screen’a formatu B1, jeszcze szybszych (do 67 pph) zaprojektowana zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami klientów. Screen wprowadził także zmiany w podajniku płyt; obecna wersja SA-L/MA-L8900 jest dostosowana do nowej rodziny PlateRite HD 8900.

Systemy PlateRite mogą być rozbudowane o moduły takie jak: automatyczny podajnik z jedną lub wieloma kasetami, systemy transportujące płyty do jednej lub kilku różnych wywoływarek, systemy kołkowania dla rozmaitych maszyn.


Modele PlateRite HD 8900
PlateRite HD 8900 jest rozbudowanym następcą PlateRite 8800. Dostępne są trzy wersje:

  • PlateRite HD 8900Z, wydajność 60 płyt w ciągu godziny (1030 x 800 mm, 2400 dpi).
  • PlateRite HD 8900S, wydajność 43 płyty w ciągu godziny (1030 x 800 mm, 2400 dpi).
  • PlateRite HD 8900E, wydajność 33 płyty w ciągu godziny (1030 x 800 mm, 2400 dpi).


PlateRite HD 8900_CMYK.jpgModele PlateRite HD 8900S/E, wyposażone w opcję high-resolution, posiadają funkcję autofokus i naświetlają z rozdzielczością 4000 dpi (opcja fabryczna), umożliwiając realizację precyzyjnych prac wymagających mikroskopijnych wzorków, takich jak druki certyfikowane, zabezpieczone oraz folie soczewkowe 3D. Rastrowanie w ultra-wysokiej rozdzielczości AM umożliwia drukowanie z liniaturami rzędu 400, 500, 600 oraz 700 lpi, likwidując zjawisko mory, poprawiając ciągłość linii i przejść tonalnych. Dla potrzeb druku na foliach soczewkowych została wprowadzona funkcja regulacji powiększenia w zakresie +/-3%, 0.001%div.

Obsługiwane formaty płyt: od 304 x 305 mm do 1165 x 938 mm.

Zastosowano klampery 6 milimetrowe, dzięki czemu obszar naświetlany jest węższy niż szerokość płyty zaledwie o 12 mm.

Możliwa jest obsługa płyt o grubości 0.4 mm (opcja fabryczna).

Wszystkie modele serii PlateRite HD 8900 posiadają świetlną sygnalizację alarmową, dzięki której na hali produkcyjnej z daleka widoczny jest stan urządzeń CtP.

Uwaga:

  • Gabaryty skrzyni systemu CtP są nieco większe w związku z umieszczeniem modułu Blower we wnętrzu naświetlarki (PlateRite HD 8900 w porównaniu z modelami 8800N są szersze i głębsze o niecałe 200 mm).
  • Opcja świecenia płyt o grubości 0.4 mm wymaga zastosowania dodatkowego zewnętrznego blowera.
  • Podobnie jak w przypadku rodziny PlateRite 8800N dodatkiem jest skrzynia CHILLER.
  • Płyty pylące wymagają zastosowania modułu filtracji powietrza.


Parametry techniczne PlateRite HD 8900

 

8900.PNG

Materiały do pobrania

formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj