Sprzęt

Przygotowalnia

Rodzina PlateRite 4x00

Najnowsze rozwiązania tych maszyn dla formatu B2 (8-up) posiadają symbole: 4600E , 4600S oraz 4600Z . Wszystkie wykorzystują technologię termiczną z  konstrukcją bębna zewnętrznego. Także wygląd poszczególnych modeli nie różni się między sobą podobnie jak zasada działania która dla wszystkich modeli jest identyczna. Elementem różnicującym jest wydajność (szybkością świecenia) oraz elementy związane z rodzielczością.

Dzięki modułowej koncepcji w dowolnym momencie możliwe jest rozwinięcie konfiguracji od najprostszej podstawowej do najbardziej rozbudowanej.

 

CtP.jpg

Specyfikacja podstawowa

 

 • praca przy świetle dziennym
 • naświetlanie płyt termicznych 830 nm dostępnych u wielu producentów i dostawców
 • jakość naświetleń spełnia najwyższe wymagania drukarni
 • półautomatyczne podawanie płyt
 • praca zautomatyzowana nie wymagająca interwencji operatora (opcja)
 • automatyczne wyważanie bębna dla uzyskania perfekcyjnego obrazu i stabilności parametrów
 • wewnętrzna technologiczna perforacja DS dla uzyskania idealnego pasowania nie zależnie od geometrii płyt
 • wewnętrzne perforacje zgodne z międzynarodowymi standardami (opcja)
 • powtarzalność: +/- 5 μm
 • grubości płyt: 0.15 - 0.3 mm
 • max format płyt: 830 x 660 mm
 • min format płyt:    324 x 330 mm (270x330mm opcja fabryczna)
 • grubości płyt: 0.15 - 0.3 mm
 • max obszar świecenia: 830 x 636 mm
 • system chwytania: 15 mm przód, 12 mm tył
 • RMS – Remote Monitoring System – system zdalnego monitorowania zapewniający stałą gotowość CTP do pracy czyli utrzymanie ciągłości produkcji (opcja)
 • możliwość zastosowania rastra hybrydowego SPEKTA (opcja)

 

Indywidualne specyfikacje urządzeń 4600 E

Poniżej przedstawiono tylko cechy wyróżniające; pozostałe właściwości są identyczne z wymienionymi w specyfikacji podstawowej (szczegółowe parametry techniczne każdej z maszyn – w w opisie poniżej):

 

 

PlateRite PT-R 4600E

 

 • 16 promieni naświetlających 830 nm
 • max format płyt: 830 x 660 mm
 • min format płyt:    324 x 330 mm
  270 x 330 mm – opcja fabryczna
 • max obszar świecenia: 830 x 636 mm
 • grubości płyt: 0.15 - 0.3 mm
 • system chwytania: 15 mm przód, 12 mm tył
 • wydajność 11 płyt B2 na godzinę przy rozdzielczości 2400 dpi
 • automatyczny podajnik na 100-300 płyt ze zdejmowaniem papieru przekładkowego (opcja)
 • rozdzielczość 1200,2400, 2438, 2540 dpi
 • możliwość upgrade do wersji 4600S

 

 

PlateRite PT-R 4600S

 • 32 promieni naświetlających 830 nm
 • max format płyt:   830 x 660 mm
 • min format płyt:    324 x 330 mm
  270 x 330 mm – opcja fabryczna
 • max obszar świecenia: 830 x 636 mm
 • grubości płyt: 0.15 - 0.3 mm
 • system chwytania: 15 mm przód, 12 mm tył
 • wydajność 21 płyt B2 na godzinę przy rozdzielczości 2400 dpi
 • automatyczny podajnik na 100-300 płyt ze zdejmowaniem papieru przekładkowego (opcja)
 • rozdzielczość 1200,2400, 2438, 2540 dpi

 

 

PlateRite PT-R 4600Z

 • 64 promieni naświetlających 830 nm
 • max format płyt:   830 x 660 mm
 • min format płyt:    324 x 330 mm
  270 x 330 mm – opcja fabryczna
 • max obszar świecenia: 830 x 636 mm
 • grubości płyt: 0.15 - 0.3 mm
 • system chwytania: 15 mm przód, 12 mm tył
 • wydajność 21 płyt B2 na godzinę przy rozdzielczości 2400 dpi
 • automatyczny podajnik na 100-300 płyt ze zdejmowaniem papieru przekładkowego (opcja)
 • rozdzielczość 1200,2400, 2438, 2540 dpi

formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj