Sprzęt

Maszyny drukujące

Spica 29P

Maszyna drukująca spełniająca nieustannie rosnące wymagania w zakresie drukowania. Spica 29P jest wysokiej klasy maszyną z cylindrem odwracającym (perfektorem), która umożliwia zadrukowanie arkusza tradycyjnie w czterech kolorach lub dwustronnie w układzie 2+2 kolory.

Jest urządzeniem idealnym dla drukarni zamierzających zwiększyć asortyment o maszynę z czterema zespołami drukującymi. Możliwości oferowane przez CIP4, łatwość obsługi oraz wymiary zapewniające oszczędność przestrzeni zapewniły maszynie Spica 29P doskonałe recenzje w środowisku drukarskim.

Pomimo bogatego wyposażenia maszyny Spica 29P obejmującego między innymi systemy nafarbiania i mycia zespołów farbowych oraz systemu zmiany płyt bez użycia narzędzi, firma Komori utrzymuje konkurencyjne ceny. Dostosowanie do obecnych wymagań klientów. Wkładki reklamowe do gazet występujące zwykle w wysokich nakładach były drukowane na maszynach rolowych. Obecnie nakłady stają się krótsze i coraz częściej drukarze decydują się na wykonywanie tej pracy przy pomocy łatwo przystosowujących się maszyn arkuszowych.

Spica 29P jest zaprojektowana tak aby maksymalnie rozszerzyć zadrukowany obszar na formacie B2 oraz pozwala na produkowanie B4x4 sygnatur. Maszyna jest wyposażona w urządzenia automatyczne pozwalające na redukcję kosztów, czasu obsługi oraz nakładu pracy maszynisty. W szczególności połączenie zaawansowanego systemu CTP z systemami nafarbiania i mycia zespołów farbowych oraz systemu zmiany płyt bez użycia narzędzi umożliwia jedno etapowa regulacja registra w celu szybkiego pasowania kolorów. Wszystko to sprawia, że Spica 29P umożliwia szybkie i sprawne drukowanie niewielkich nakładów.

 

Uwagi: Maksymalna prędkość druku może się różnić od powyższej specyfikacji. Komori zastrzega sobie prawa do zmiany specyfikacji maszyn bez powiadamiania i obowiązku modyfikacji wytworzonego wcześniej sprzętu. Ze względu na zmiany w projektach, specyfikacjach i wyposażeniu dodatkowym, dostarczone maszyny mogą różnić się wyglądem i sposobem działania od pokazanych w niniejszej ofercie. Istnieje możliwość wyposażenia (opcja) maszyn Komori w urządzenia dopasowujące zasilanie do miejscowych warunków.


formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj