Sprzęt

Przygotowalnia

AWP DEF 6681- Nowość firmy Asahi

AWP DEF 6681 ALL-in-one wszystko w jednym to najnowszy produkt Asahi przeznaczony dla wymagających klientów żądających najwyższej jakości. Połączeniu technologii procesora i płyty, zaprojektowane w celu zapewnienia trwałej jakości wydruków o żywych kolorach i wyższej technologii rastra

Asahi_AWP_DEF_6681.jpgWodny procesor AWP 6681  jest przyjaznym rozwiązaniem dla środowiska, bez konieczności używania lotnych związków organicznych, rozpuszczalników, w procesie przygotowania płyt.


Największym atutem tej maszyny jest mały użyteczny wymiar. Urządzenie zostało wyposażone w zintegrowany system filtracji, a zużycie wody to ok. 6 litrów na płytę. CE i UL gotowa szafa jest sercem AWP Combi z automatycznym wyłącznikiem w miejscu bezpieczników.

Nowa maszyna daje również korzyści w obróbce. Łączny czas przygotowania płyty to ok. 45 min z płytą gotową co 20 min. a cały proces jest kompatybilny z nowymi wyzwaniami i nowymi rastrami w branży. Ponadto cały proces odbywa się w  temp. poniżej 45 C˚ co zapewnia perfekcyjną produkcję z doskonałą stabilnością wymiaru płyt.

Niewątpliwym atutem technologii AWP jest niższa emisja dwutlenku węgla w porównaniu z tradycyjną technologią jak również obniżony zapach pochodzący z produkcji co zapewnia dobre warunki pracy i jest przyjazny dla środowiska.

Untitled-9.jpg

 

Ekspozycja
suszenie (1)
suszenie (2)
doświetlanie

 

 

Untitled-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Untitled-3.jpg

 

UVA    suszenie
UVC    woda
Zasilanie   spr. powietrze
ściaki wody

 

 

 

Untitled-4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Oscylacyjne szczotki zapewniają  optymalną wydajnośćGłówne cechy:

  • Maksymalny rozmiar płyty 660mm x 810mm z 1.14 i 1.70mm
  • Zużycie wody 6 litrów na płytę
  • Wymiary maszyny 2580mm x 1580m x 1310mm Zintegrowany system filtracji
  • Obudowa ze stali nierdzewnej dla łatwego czyszczenia i konserwacji
  • Alarmy użytkowania, możliwości parametru
  • CE i UL gotowa szafa jest sercem AWP Combi z automatycznym wyłącznikiem w miejscu bezpieczników.
  • AWP Combi spełnia najwyższe zadania jakości, przy przyjaznym rozwiązaniu dla środowiska

formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj