Sprzęt

Przygotowalnia

Heights 3647 BP

Kompaktowa, wysoko produktywna wymywarka do fleksograficznych płyt fotopolimerowych. Szybki i skuteczny proces wymywania powierzchni płyty zapewnia system 8 okrągłych szczotek zainstalowanych w poruszającej się w dwóch kierunkach kasecie.

3647 bp.JPG

Specjalne szczotki susząco-czyszczace po procesie wymywania pozwalają na otrzymanie suchej w dotyku płyty. W urządzeniu możliwa jest obróbka jednej pełnoformatowej płyty lub wielu płyt mniejszych formatów umieszczonych na stole transportowym.

 • Stół transportujący płyty do wymywania wykonany jest NOWOŚĆ! - w całości z płyty aluminiowej – co zapewnia doskonałe przyleganie płyty do jego powierzchni a ponadto mocowanie płyty odbywa się poprzez listwę przyciskającą (manualną) – co oznacza brak strat materiałowych w powierzchni płyty, zwykle przeznaczanej na wykonanie otworów potrzebnych do umocowania płyty do kołków na listwie transportującej zastosowanej w innych rozwiązaniach technologicznych. Takie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie materiału eksploatacyjnego oraz zapewnia wygodę i przyspieszenie obsługi.
 • Cała powierzchnia płyty jest wymywana w jednym czasie w nowatorski sposób, polegający na sprzężonym ruchu szczotek oraz stołu podającego płytę fotopolimerową: szczotki wykonują zarówno ruch obrotowy, jak i posuwisto-zwrotny. Dodatkowo stół z wymywaniem płyty wykonuje również ruch posuwisto-zwrotny prostopadle do kierunku ruchu szczotek. Przekłada to się znacząco na szybkość wymywania (płyta 900x1200, grubość 1,14mm, czas wymywania ok. 4 minut).  Obecnie rozbudowany został mechanizm sterujący ruchem ramy mocującej szczotki NOWOŚĆ! – po zakończeniu procesu wymywania tylna część ramy, w której znajdują się szczotki wymywające, unosi się do góry w sposób zapewniający brak kontaktu tych szczotek z płytą podczas jej czyszczenia i suszenia przez dwie specjalne szczotki umieszczone z przodu.
 • Dzięki kompaktowej budowie urządzenie można postawić np. pod ścianą, co pozwala na znaczne zaoszczędzenie miejsca, gdyż płyta jest podawana i odbierana w tym samym miejscu, w przeciwieństwie do rozwiązań przepływowych.
 • Unikalnym rozwiązaniem, wyróżniającym tą maszynę spośród urządzeń konkurencji, jest funkcja wprowadzania rozmiarów wymywanej płyty. W ten sposób urządzenie dozuje tyle roztworu wymywającego, ile rzeczywiście jest potrzebne do wymycia wprowadzonej płyty.
 • Wymywarka została NOWOŚĆ! – wyposażona w wiskozymetr – system sprawdzający stale lepkość roztworu wymywającego i automatycznie dozującego nowy roztwór wymywający tak, aby stale utrzymywać parametry zadane przez operatora. Oba rozwiązania pozwalają na jeszcze większe oszczędności roztworu wymywającego, który obecnie uzupełniany jest adekwatnie do faktycznego zużycia a nie co określony przedział czasu.
 • Profile 3647 BP jest sterowana za pomocą NOWOŚĆ! – panelu dotykowego TOUCH SCREEN wyposażonego w oprogramowanie, pozwalające na całkowitą kontrolę procesu. Oprogramowanie jest stale rozwijane i w miarę potrzeb uaktualniane.
 • NOWOŚĆ! – unikalnym rozwiązaniem jest możliwość wprowadzenia rozmiaru płyty poddanej procesowy wymywania. System wylicza sobie wtedy ilość roztworu wymywającego potrzebnego do wymycia płyty. Nie dozuje niepotrzebnie po całości maksymalną ilość roztworu. Dzięki tej funkcji zauważono znaczne oszczędności w zużyciu roztworu wymywającego nawet do 40-60%.


Zalety:

 • Przyjazna obsługa za pomocą pulpitu z ekranem dotykowym
 • Załadunek i odbiór płyt od frontu urządzenia – automatyczny stół
 • Łatwy dostęp w celu konserwacji
 • Precyzyjny – automatyczny! - system pozycjonowania szczotek zapewnia wysoką dokładność wymywania i szybkie dokonywanie zmian
 • Zintegrowany system grzewczy oraz chłodzenia
 • Klarowny, intuicyjny panel operatora
 • Łatwy dostęp do czyszczenia zbiorników i zmiany wałków.


Dane techniczne:

 • max format płyt: 915 x 1200mm
 • zakres grubości płyt: 0,6-7,0 mm
 • wymiary urządzenia (wys x głęb x szer): L2930 x W2100 x H1390mm
 • dane elektryczne: 230V / 3Ph / PE / 50Hz lub 60Hz ;
 • 400V / 3Ph / N / PE / 50Hz lub 60Hz


Materiały do pobrania

formularz
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon służbowy
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Firma
Podaj nazwę firmy.
Jestem zainteresowany
Zaznacz opcję zgody
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o rabatach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych od Reprograf S.A., w tym przypadku Państwa dane osobowe będą wykorzystywane również w celu dystrybucji tego typu materiałów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie w celach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym procedurami obowiązującymi u administratora danych oraz w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj