Standaryzacja
druku

 

Aktualności

Standaryzacja druku

Schemat działań związanych ze standaryzacją druku

Standaryzacja procesu drukowania na wszystkich etapach reprodukcji poligraficznej w oparciu o wytyczne międzynarodowej normy ISO 12647 oraz przemysłowych standardów Fogra i ECI.

Ogólny schemat lepsza rozdzielczość większe czcionki v1.jpg

Przyszłość przemysłu poligraficznego będzie zależeć od zdolności podmiotów do adaptacji do nowych realiów rynkowych. W najbliższej przyszłości praca zgodna ze standardami będzie wymogiem stawianym przez odbiorców podobnie jak to się dzieje w wielu innych gałęziach przemysłu. Jakość pracy podmiotów poligraficznych jest budowana poprzez standaryzację - dzięki której jest mierzalna i dająca się ją opisać wartościami cyfrowymi. Praca zgodnie ze standardami ma sens bardzo szczególny, stanowi potwierdzenie, że drukarnia jest świadoma powierzonych im zadań.

Na szczęście równocześnie z rozwojem technologicznym urządzeń drukujących rozwijają się możliwości kontroli druku, parametrów densytometrycznych, spektrofotometrycznych. A nad poprawnością wykonywanych działań dodatkowo czuwają normy przemysłowe np. Fogra, Ugra, Swop oraz międzynarodowe w postaci ISO 12647.

W dziedzinie reprodukcji każda drukarnia musi ustalić własny standard, który zależy zarówno, od jakości sprzętu i surowców oraz wiedzy i umiejętności ludzi obsługujących dany system. Nowoczesna technologia w parze z wprowadzeniem standaryzacji druku, pozwala zapewnić powtarzalność osiąganych wyników, a tym samym niezawodność procesu. Ta z kolei umożliwia opłacalną produkcję poligraficzą na odpowiednim poziome jakościowym.

Standaryzacja druku, którą Państwu oferujemy uwzględnia zarówno na starsze, mniej zaawansowane technologicznie maszyny drukarskie jak i nowsze systemy drukujące. Dzięki czemu możliwe jest przywrócenie starszym maszynom dawnej świetności poprzez ustawienie parametrów drukowania zgodnych z normami przemysłowymi a z nowszych maszyn wydobycie ich optymalnych parametrów drukowania. W ramach naszej oferty wykonujemy zarówno kompleksową standaryzację druku na wszystkich etapach reprodukcji w drukarni jak i pojedyncze usługi kalibracji i profilowania urządzeń wejścia, wyświetlania i wyjścia. Oferujemy również spersonalizowaną dla danej drukarni pomoc w doborze sprzętu do kontroli powtarzalności druku oraz wsparcie techniczne.

Zachęcamy do wykonania bezpłatnej wyceny standaryzacji druku w Twojej drukarni.

 

Kontakt:

Małgorzata Szczotka  CMC– zewnętrzny podwykonawca Reprograf S.A.

tel. 48 693 497 052

www.cmconsulting.pl

mail: m.szczotka@cmconsulting.pl

Cofnij Drukuj