Standaryzacja
druku

 

Aktualności

Standaryzacja druku

Usprawnienie komunikacji hala druku - cyfrowa przygotowalnia CtP

Systemy zarządzające prze­twarzaniem prac pozwalają na zdefiniowanie różnych rodzajów korekcji (krzywe linearyzacyjne, kalibracyjne czy symulacyjne) pozwalające na elastyczne budowanie stabil­nie działającego systemu reprodukcji.

CTP hala druku.jpg

Stosując te możliwości jesteśmy w stanie wykorzystać pomiary form drukowych i łącząc je z pomiarami odbitek nakładowych zbudować proces gwarantujący uzyskanie oczekiwanej charakterystyki reproduk­cji (np. zgod­nej z ISO 12647). Pokrycie rastrowe zmierzone na prawidłowo wykonanych płytach może posłużyć jako wartość referencyjna do codziennej kon­troli jakości.

Dzięki informacjom, jakie uzyskujemy podczas procesu standaryzacji o gęstościach optycznych farb, przyrostach punktów rastrowych, jakie występują na maszynie oraz wartościach spektralnych i kolometrycznych na obrazie możemy usprawnić poprawną komunikację przygotowalnia - maszyna drukarska. Odbywa się ona poprzez wyznaczenie krzywych korekcyjnych oraz przesłanie pomiędzy urządzeniami wartości Lab, lub jeśli jest taka możliwość gotowych plików .CIP. Brak komunikacji na tym etapie produkcji jest często przyczyną trudności w dopasowaniu kolorów drukowanego arkusza do wymaganych standardów czy wzorów.

 

Kontakt:

Małgorzata Szczotka  CMC– zewnętrzny podwykonawca Reprograf S.A.

tel. 48 693 497 052

www.cmconsulting.pl

mail: m.szczotka@cmconsulting.pl

Cofnij Drukuj